Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,  công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2022, ngày 20/7/2022, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về Quản lý thời gian và tổ chức thực hiện công việc năm 2022, tham dự buổi khai mạc lớp bồi dưỡng có bà Đường Ngọc Xuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Tiến sĩ, giảng viên chính Đoàn Văn Tình, Phó Trưởng khoa Quản trị nguồn nhân lực, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; cùng toàn thể 100 học viên tham gia lớp bồi dưỡng là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố.