Sáng ngày 18/6/2022, tại Hội trường 407 Sở Nội vụ, Chi bộ Tổ chức, biên chế đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Thị Luân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ; Tham dự Đại hội có các đồng chí đại diện Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ; Ban Chấp hành Chi đoàn thanh niên Sở Nội vụ và các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ.

Chi bộ Tổ chức, biên chế là chi bộ mới được thành lập (từ tháng 4/2022) trên cơ sở tách từ Chi bộ 2, Đảng bộ Sở Nội vụ; gồm các 08 đảng viên công tác tại Phòng Tổ chức, biên chế và Cải cách hành chính. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Đảng ủy Sở giao, không có đảng viên vi phạm pháp luật; không có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng và hành vi trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tập thể và nhiều đảng viên trong chi bộ đã được các cấp ủy đảng, chính quyền biểu dương, khen thưởng. Các mục tiêu Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra đã được chi bộ thực hiện hoàn thành 100%.

Tại đại hội đã thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; có 04/08 đảng viên tham gia thảo luận những mặt còn hạn chế và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022-2025.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Hải Hoàng, Phó Trưởng phòng TCBC&CCHC

phát biểu thảo luận tại Đại hội.

 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Hoàng Thị Luân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ đã đánh giá và ghi nhận những kết quả mà chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đồng chí Phó Giám đốc sở cũng chỉ ra các hạn chế, yếu kém và gợi ý các nhiệm vụ, phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2022-2025 của Chi bộ để Đại hội cùng thảo luận, thống nhất triển khai thực hiện.

Với tinh thần trách nhiệm và dân chủ, Đại hội đã bầu Cấp ủy mới gồm 02 đồng chí: Đồng chí Hoàng Xuân Liêm, Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Cải cách hành chính giữ chức danh Bí thư chi bộ; đồng chí Hoàng Minh Tuyền, Phó Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Cải cách hành chính giữ chức danh Phó Bí thư chi bộ. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu của Chi bộ phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2022-2025.

Ảnh: Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm chúc mừng thành công Đại hội.

 

 

 

Lưu Thị Minh Huế

PHÒNG TCBC&CCHC