Là lực lượng xung kích, tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số, ngày 17/6/2022, Chi đoàn Sở Nội vụ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về triển khai, thực hiện lập hồ sơ công việc trên môi trường mạng theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2022 của Chính phủ về Công tác văn thư.