Xác định công tác chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ công tác của ngành Nội vụ, ngày 07/6/2022, Sở Nội vụ đã tổ chức buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Lạng Sơn để tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, sử dụng các phần mềm phục vụ công tác phát triển chính quyền số, chuyển đổi số.

Dự buổi làm việc, về phía Sở Nội vụ có bà Hoàng Thị Luân, Phó Giám đốc Sở; Trưởng, phó các phòng, cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức có liên quan thuộc Sở Nội vụ. Về phía Sở Thông tin và Truyền thông có ông Nguyễn Trọng Hùng, Phó Giám đốc sở, lãnh đạo và công chức, viên chức thuộc Phòng Chuyển đổi số và Trung tâm Công nghệ số. Về phía Viễn thông Lạng Sơn, có ông Phạm Đức Vinh, Phó Giám đốc Viễn thông Lạng Sơn, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT - Lạng Sơn và các cán bộ chuyên môn, kỹ thuật của VNPT Lạng Sơn.

Tại chương trình làm việc, các đơn vị đã đi sâu vào một số khó khăn, vướng mắc cụ thể trong các Hệ thống phần mềm phục vụ công tác phát triển chính quyền số, chuyển đổi số đối với lĩnh vực ngành Nội vụ gồm: Hệ thống phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; Hệ thống phần mềm thu thập, quản lý và khai thác dữ liệu lưu trữ điện tử; Hệ thống phần mềm Quản lý kho tài liệu số hóa (số hóa hồ sơ thủ tục hành chính); Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice; Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử tỉnh VNPT-iGate.

 

(Bà Hoàng Thị Luân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc)

 

Tại buổi làm việc, Sở Nội vụ đã cùng trao đổi, đề xuất với Sở Thông tin truyền thông, Viễn thông Lạng Sơn về các khó khăn, vướng mắc, bất cập của cơ quan về công tác thu thập, quản lý và khai thác dữ liệu lưu trữ điện tử, quản lý kho tài liệu số hóa (số hóa hồ sơ, thủ tục hành chính), Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice, Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử VNPT - iGate... Các đơn vị đã cùng nhau thống nhất cách thức triển khai thực hiện, giải quyết những khó khăn, bất cập trong sử dụng các phần mềm hiện nay của Sở Nội vụ.

 

(ông Nguyễn Trọng Hùng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại buổi làm việc)