Ngày 10/5/2022, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam đã công bố báo cáo Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2021.

Chỉ số PAPI năm 2021 phản ánh đánh giá về hiệu quả điều hành, quản lý Nhà nước và cung ứng dịch vụ công của các cấp chính quyền của 15.833 người dân được chọn ngẫu nhiên từ nhóm dân số từ 18 tuổi trở lên trên địa bản của 63 tỉnh, thành phố trong toàn quốc; được khảo sát với 8 chỉ số nội dung, bao gồm: (1) Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; (2) Công khai, minh bạch trong ra quyết định; (3) Trách nhiệm giải trình với người dân; (4) Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; (5) Thủ tục hành chính công; (6) Cung ứng dịch vụ công; (7) Quản trị môi trường và (8) Quản trị điện tử; với tổng số 28 nội dung thành phần, hơn 500 câu hỏi về nhiều vấn đề chính sách của Việt Nam.

Tại tỉnh Lạng Sơn, Ban Quản lý Dự án PAPI phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lập danh sách, tiến hành điều tra, khảo sát đối với 192 người tại 12 thôn, tổ dân phố (mỗi thôn, tổ dân phố 16 cá nhân) trên địa bàn các huyện Hữu Lũng, Lộc Bình và thành phố Lạng Sơn.

Hà Nội: Chỉ số PAPI năm 2021 tăng so với năm 2020

Lễ công bố Báo cáo chỉ số PAPI 2021- Ảnh https://laodongthudo.vn/

 

Theo kết quả công bố Chỉ số PAPI Năm 2021, tỉnh Thừa Thiên-Huế dẫn đầu với chỉ số đạt 48,06 điểm; tiếp theo là Bình Dương với 47,18 điểm; Thanh Hóa với 47,10 điểm.

Bảng tổng hợp kết quả PAPI 2021 của các tỉnh, thành phố.

 

Chỉ số PAPI năm 2021 tỉnh Lạng Sơn đạt 45,84 điểm, xếp hạng 04/60 tỉnh, thành phố (trong năm 2021, không đưa vào báo cáo đối với 03 tỉnh: Quảng Ninh; Bắc Ninh và Bắc Giang (bị nhiễu do yếu tố chủ quan)), tăng 3,47 điểm và tăng 33 bậc so với năm 2020; nằm trong nhóm Cao nhất.

Trong 08 chỉ số nội dung, tỉnh Lạng Sơn có 06 chỉ số nội dung nằm trong nhóm Cao nhất (Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định; Trách nhiệm giải trình với người dân; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Thủ tục hành chính công; Quản trị môi trường); có 01 chỉ số nội dung nằm trong nhóm Trung bình cao (Quản trị điện tử) và 01 chỉ số nội dung nằm trong nhóm Trung bình thấp (Cung ứng dịch vụ công).

Qua đánh giá chỉ số PAPI, Chỉ số PAPI năm 2021 của tỉnh có sự gia tăng đáng kể về điểm, thứ hạng và nhóm xếp hạng so với năm 2020; đã đánh giá một cách khách quan cảm nhận của người dân đối với công tác cải cách hành chính, điều hành kinh tế - xã hội, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại địa phương; tương xứng với kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021, đặc biệt là trong thời điểm vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội; phù hợp với kết quả đạt được trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp với tỷ lệ cử tri đi bầu 99,98% và việc thực hiện các giải pháp tăng cường cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý hành chính, phục vụ người dân, tổ chức doanh nghiệp./.

 

 

 

Hoàng Minh Tuyền

PHÒNG TCBC&CCHC