Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2021, ngày 11/11/2021, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng Văn hóa công sở năm 2021 (lớp thứ hai). Tham dự buổi khai mạc lớp bồi dưỡng có bà Hoàng Thị Như Thảo, Trưởng phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ; Tiến sĩ Hoàng Thị Cường, Giảng viên chính thuộc Học viện Hành chính Quốc gia; cùng toàn thể 120 học viên tham gia lớp bồi dưỡng là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

(Bà Hoàng Thị Như Thảo, Trưởng phòng CCVC, Sở Nội vụ phát biểu khai mạc)

 

Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng được tổ chức trong 02 ngày (11-12/11/2021), tham gia lớp bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được giảng viên có trình độ, chuyên môn cao, am hiểu, chuyên sâu của Học viện Hành chính Quốc gGia truyền đạt các kiến thức về kỹ năng, nghiệp về văn hóa công sở, đạo đức công vụ như: Đặc điểm vai trò của Văn hóa công sở; xây dựng Văn hóa công sở; đạo đức công vụ; pháp luật về đạo đức trong thực thi công vụ.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng văn hóa công sở năm 2021 (lớp thứ hai)

 

Qua lớp bồi dưỡng, học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng, nghiệp vụ về văn hóa công sở, đạo đức công vụ góp phần giúp cán bộ, công chức, nhận thức đúng về chức trách, nhiệm vụ của mình đối với xã hội, đối với Nhân dân; hình thành thái độ, lòng yêu nghề, niềm tự hào về nghề nghiệp, từ đó có ý thức làm việc tốt, tận tụy với công việc, có hành vi ứng xử, giao tiếp đúng mực với Nhân dân, với đồng nghiệp!

 

         

 

Vi Văn Hiếu

Phòng Công chức, viên chức