Sáng ngày 06/10/2021, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ về tình hình triển khai nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tham dự buổi làm việc, về phía Sở Nội vụ có đồng chí Hoàng Thị Hiền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, các đồng chí Phó Giám đốc sở, Trưởng, Phó trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt một số nội dung buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thị Hiền đã thay mặt lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của Sở. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm, Sở Nội vụ cơ bản đã hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng đối với các nhiệm vụ trọng tâm (01 nhiệm vụ trọng tâm do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, 06 nhiệm vụ trọng tâm UBND tỉnh giao); các nhiệm vụ thường xuyên, các nhiệm vụ phát sinh được giao, đã hoàn thành 191 nhiệm vụ thường xuyên được UBND tỉnh giao đảm bảo đúng và trước hạn (100%), 16 nhiệm vụ còn hạn đang triển khai thực hiện, không có nhiệm vụ hoặc thủ tục hành chính hoàn thành chậm hạn; đã hoàn thành xây dựng 04 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, uBND tỉnh; tham gia, góp ý thẩm định 13 Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, 06 dự thảo Quyết định của UBND tỉnh; tham mưu tổ chức 01 kỳ tuyển dụng công chức và 02 kỳ tiếp nhận vào làm công chức năm 2021, trình UBND, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng 2.140 tập thể, cá nhân, tổ chức kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại 19 cơ quan, đơn vị; ... Các nhiệm vụ công tác khác đều được Sở tích cực triển khai, đảm bảo tiến độ, chất lượng.