Sáng ngày 13/8/2021, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) phân tích kết quả công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR IDEX) năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Bưu điện tỉnh, một số sở, ban, ngành tỉnh và Tổ Thư ký cải cách hành chính tỉnh.

Dự Hội nghị tại điểm cầu các huyện, thành phố có các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo, công chức một số phòng chuyên môn. Tại điểm cầu các xã, phường, thị trấn có các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Trưởng các tổ chức chính trị-xã hội và một số công chức chuyên môn.