Sáng 15/7/2021, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì Hội nghị.

Tham gia dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, có đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân nhân tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử tỉnh, Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và chuyên viên trực tiếp làm công tác bầu cử. Tại điểm cầu các huyện, thành phố có thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn và đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc cấp huyện có liên quan.