Sáng ngày 27/5/2021, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Sở Nội vụ đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ được giao trong tham mưu cho UBND tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh triển khai công tác bầu cử trong thời gian qua và động viên công chức, viên chức, người lao động tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh. Cùng tham gia đoàn có Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Phòng Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh. Dự buổi gặp mặt, về phía Sở Nội vụ có các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở và công chức, viên chức tham gia tổ chuyên viên giúp việc công tác bầu cử tỉnh.