Để chuẩn bị cho công tác tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo thống nhất, chiều ngày 28/4/2021, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm phiếu, tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự và chủ trì Hội nghị tập huấn có đồng chí Nguyễn Khắc Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên, thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh. Tham dự Hội nghị tập huấn có các đồng chí thành viên Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh là công chức thuộc Sở Nội vụ, đại diện Lãnh đạo phòng Nội vụ các huyện, thành phố và công chức trực tiếp tham mưu thực hiện công tác tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(Toàn cảnh Hội nghị tập huấn)

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, đồng chí Nguyễn Khắc Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên, Thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh cho rằng đến thời điểm hiện tại, các nội dung triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã triển khai đầy đủ các nội dung theo đúng quy định pháp luật, hoàn thành 2/3 kế hoạch theo tiến độ. Đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ của các tổ chức bầu cử, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, đặc biệt là các Tổ bầu cử từ nay đến ngày bầu cử 23/5/2021 và kết thúc bầu cử là rất lớn, do vậy để chuẩn bị cho công tác triển khai và tổng hợp kết quả bầu cử thì việc tổ chức Hội nghị tập huấn là rất cần thiết, góp phần thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.