Buổi chiều ngày 09/4/2021, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021 ngành Nội vụ tỉnh Lạng Sơn.

        Tại điểm cầu Sở Nội vụ (Phòng họp 207, trụ sở Sở Nội vụ), chủ trì Hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Hiền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, đồng chí Nguyễn Khắc Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đồng chí Đường Ngọc Xuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ. Tại điểm cầu 11 huyện, thành phố (Phòng họp trực tuyến, trụ sở Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố) tham dự Hội nghị có toàn thể công chức phòng Nội vụ các huyện, thành phố.

 

 

(Toàn cảnh các điểm cầu Hội nghị trực tuyến)

 

 

        Phát biểu khai mạc Hội nghị, tại điểm cầu Sở Nội vụ, đồng chí Hoàng Thị Hiền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đánh giá kết quả thực hiện trong quý I năm 2021, ngành Nội vụ đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình công tác và nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, bên cạnh đó đánh giá các mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục và phương hướng, nhiệm vụ trong quý II năm 2021.

        Tại hội nghị, đồng chí Đường Ngọc Xuyên, Phó Giám đốc Sở đã thay mặt lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo tóm tắt kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác Quý II. Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ trong Quý I năm 2021, như sau: về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đã tham mưu các điều kiện để tổ chức 03 Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử: 02 Hội nghị trực tuyến toàn quốc (Hội nghị triển khai công tác bầu cử; Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử) và 01 Hội nghị trực tuyến 03 cấp trên địa bàn tỉnh triển khai công tác bầu cử. Tham mưu ban hành Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các nội dung, nhiệm vụ liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Nội vụ theo đúng quy định; về công tác Cải cách hành chính: tham mưu UBND tỉnh Báo cáo Bộ Nội vụ kết quả phúc tra, kết quả phát, thu phiếu điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020. Kịp thời báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn. Tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính các Sở, Ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020. Tham mưu UBND tỉnh Quyết định đánh giá xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ thường xuyên đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2020; về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức: trình UBND tỉnh Ban hành quyết định tuyển dụng đối với 40 thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020, tiếp nhận vào làm công chức đối với 13 viên chức, công chức cấp xã; về Công tác thi đua, khen thưởng: đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 02 Chỉ thị (Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2021; phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 và Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn (1831 -2021)) và tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đã thẩm định, trình khen thưởng cho 724 tập thể, cá nhân (trong đó, cấp tỉnh: 718 tập thể, cá nhân; cấp Nhà nước: 06 tập thể, cá nhân); và các nội dung về công tác xây dựng chính quyền, Công tác thanh tra, kiểm tra, Công tác quản lý nhà nước về Tín ngưỡng và Tôn giáo, Công tác văn thư, lưu trữ và một số nhiệm vụ công tác khác.

        Tại Hội nghị đã được các đồng chí đại diện lãnh đạo phòng Nội vụ các huyện, thành phố báo cáo sơ kết công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021 của phòng Nội vụ các huyện, thành phố, từ các điểm cầu tại các huyện, thành phố.

Hội nghị đã tập trung thảo luận một số nội dung liên quan về công tác bầu cử, công tác lĩnh vực tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức, quản lý cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.... Các nhiệm vụ công tác tiếp tục triển khai, thực hiện trong Quý II năm 2021.

        Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Hiền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá cao Hội nghị đã tập trung thảo luận các nội dung, nhiệm vụ đã thực hiện trong Quý I của toàn ngành, những khó khăn, vướng mắc và các nhiệm vụ cần tập trung triển khai, thực hiện trong Quý II năm 2021, trong đó xác định nhiệm vụ tham mưu triển khai, thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, thời gian và theo quy định.