Chiều ngày 18/3/2021, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

 

 

(Nguồn: https://laodong.vn)

 

 

          Dự Hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

 

 

 

          Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ báo cáo,  đánh giá công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước; đồng thời, chỉ ra những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

          Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển đất nước; Việt Nam đã hội nhập quốc tế sâu rộng, tham gia nhiều Hiệp định Thương mại tự do (FTA) và được đánh giá là nền kinh tế có mức độ cải thiện điểm số, tăng hạng tốt nhất toàn cầu. Một loạt chỉ số của Việt Nam được các cơ quan, tổ chức quốc tế đánh giá có sự cải thiện cả về điểm số và vị trí xếp hạng so năm 2011.

          Về định hướng cải cách hành chính thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, thực hiện chiến lược số hóa với cơ sở dữ liệu dân cư tốt hơn; tăng cường kiểm tra giám sát xử lý nghiêm tổ chức cá nhân vi phạm, tăng cường tính công khai minh bạch để cải cách hành chính sát cơ sở, sát người dân, phục vụ người dân tốt hơn. Công tác cải cách hành chính phải tiếp tục làm cho đất nước hùng mạnh, người dân, mọi tổ chức có khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường vào năm 2045.

          Thủ tướng yêu cầu quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 một cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước.

          Về hoàn thiện hệ thống thể chế, Thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc luật dễ hiểu, dễ vận dụng, một luật cố gắng có hai nghị định là nhiều nhất, một nghị định có không quá một thông tư và ban hành một văn bản thì phải hủy văn bản cũ; không để nợ đọng văn bản quy phạm pháp luật; gắn với cắt giảm, đơn giản hóa các quy định thủ tục hành chính liên quan người dân, doanh nghiệp.

         Tăng cường thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm. Đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động để tinh gọn đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải và trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập; rà soát, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện sang công ty cổ phần, đơn vị tự chủ.

          Đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho cơ quan, đơn vị gắn với nhiệm vụ được giao và sản phẩm đầu ra. Đổi mới mạnh mẽ lề lối, phương thức làm việc, thay đổi căn bản phương thức chỉ đạo điều hành, quản lý sang điện tử và dựa trên dữ liệu số; thực hiện chuyển đổi số quốc gia và xây dựng bộ máy hành chính Nhà nước các cấp có đủ năng lực vận hành chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.

         Tại hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

 

 

Hoàng Minh Tuyền

PHÒNG TCBC&CCHC