Sáng ngày 25/02/2021, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

        Tại điểm cầu Trung ương (trụ sở Bộ Nội vụ), chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; tham dự Hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc của Bộ Nội vụ và đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban pháp luật của Quốc hội, Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Thông tin truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Đài truyền hình VOV, VTV, Thông tấn xã Việt Nam, truyền hình Quốc hội.

        Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn (trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh), chủ trì Hội nghị có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn; tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, các đồng chí thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh, đại diện Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thống kê tỉnh và đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ, Lãnh đạo phòng chuyên môn liên quan thuộc Sở Nội vụ.

         Tại điểm cầu cấp huyện (trụ sở Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố), tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Lãnh đạo Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí Ủy ban bầu cử huyện, đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và các cơ quan chuyên môn liên quan; các đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử cấp xã trực thuộc.

 

 

(Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn)

 

 

          Phát biểu khai mạc Hội nghị, tại điểm cầu Trung ương, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là cuộc vận động chính trị quan trọng, triển khai sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân và có ý nghĩa hết sức quan trọng, do vậy việc triển khai Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử góp phần thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

          Tại Hội nghị đã được các đồng chí đại diện Lãnh đạo Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ giới thiệu Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng chí đại diện Lãnh đạo Vụ Pháp luật, Văn phòng Quốc hội giới thiệu Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021  của Hội đồng bầu cử quốc gia Hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đại diện Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu các Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về quy trình hiệp thương và tổ chức Hội nghị cử tri, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; các ý kiến trao đổi, thắc mắc cũng được giải đáp tại Hội nghị.

          Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2021, Bộ trưởng đề nghị các đại biểu vừa tập trung triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo thành công cuộc bầu cử, nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, đồng thời triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2021.

         Sau 01 buổi làm việc, Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được diễn ra thành công.

 

 

 

 

Lành Việt Trình

VĂN PHÒNG SỞ NỘI VỤ