Sáng ngày 08/02/2021, Sở Nội vụ đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Giám đốc sở về công tác nhân sự và quán triệt, triển khai nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Hiền, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Nội vụ; các đồng chí Phó Giám đốc sở và các đồng chí Lãnh đạo các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.

         Tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc sở đã trao Quyết định bổ nhiệm đối với 04 đồng chí; Quyết định điều động và bổ nhiệm đối với 01 đồng chí, các quyết định đều có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2021. Các đồng chí được nhận Quyết định dịp này gồm có:

        1. Đồng chí Trần Văn Ba, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng sở được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Sở Nội vụ.

        2. Đồng chí Hoàng Xuân Liêm, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Tổ chức, biên chế và Cải cách hành chính được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức, biên chế và Cải cách hành chính.

       3. Đồng chí Lương Ngọc Thịnh, Phó trưởng phòng Công chức, viên chức được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên.

        4. Đồng chí Nguyễn Hải Hoàng, Chuyên viên phòng Tổ chức, biên chế và Cải cách hành chính được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức, biên chế và Cải cách hành chính.

         5. Đồng chí Vi Văn Hiếu, Chuyên viên phòng Công chức, viên chức được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Công chức, viên chức.

 

Đồng chí Giám đốc sở trao Quyết định cho các cá nhân

        Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Hiền, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Nội vụ đã trao Quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ đối với các đồng chí được bổ nhiệm. Đồng chí Giám đốc đề nghị các đồng chí được bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng tiếp tục học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, năng lực chuyên môn cùng với tập thể phòng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cũng tại hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Liêm, tân Trưởng phòng Tổ chức, biên chế và Cải cách hành chính thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ và hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, trau dồi về kiến thức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành để tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

        Cũng tại Hội nghị, Giám đốc sở đã quán triệt, chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; đề nghị các đồng chí Trưởng phòng phân công, sắp xếp công việc khoa học, hợp lý, bảo đảm hoàn thành các nội dung công việc theo chương trình, kế hoạch công tác về tiến độ, chất lượng, không được để ách tắc công việc, đặc biệt là chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung nhiệm vụ trình UBND tỉnh trong tháng 3 và Quý II; sẵn sàng giải quyết tốt các nội dung công việc phát sinh trước, trong và ngay sau kỳ nghỉ Tết. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, yêu cầu các phòng chủ động, khẩn trương giải quyết công việc, không để ảnh hưởng đến tiến độ, chương trình, kế hoạch chung của phòng cũng như của cơ quan.

 

 

 

TRẦN VĂN BA

CHÁNH VĂN PHÒNG SỞ