Sáng ngày 05/02/2021, tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Luân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Văn phòng Sở Nội vụ, Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng và toàn thể viên chức, người lao động thuộc Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

      Tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Ba, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 29/QĐ-SNV ngày 01/02/2021 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc điều động bà Ong Thị An, Phó Trưởng phòng Tổng hợp - Hành chính, Ban Thi đua - Khen thưởng đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ kể từ ngày 01/02/2021, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

         Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Luân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ đối với đồng chí Ong Thị An, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử; đồng chí Phó Giám đốc sở tin tưởng ở vị trí công tác mới, đồng chí sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, năng lực chuyên môn cùng với tập thể lãnh đạo và viên chức, người lao động của Trung tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong bài phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Ong Thị An, tân Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử cũng đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ và hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, trau dồi về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để lãnh đạo, chỉ đạo Trung tâm Lưu trữ lịch sử hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

       Sau đây là một số hình ảnh Lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng, cùng toàn thể viên chức, người lao động thuộc Trung tâm Lưu trữ lịch sử chúc mừng đồng chí Ong Thị An, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn.

 

(Đồng chí Hoàng Thị Luân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ trao Quyết định và tặng hoa đồng chí Ong Thị An, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử)

         

 

 

Description: https://f20-zpc.zdn.vn/2192086157520196430/b20c3a1149a3b9fde0b2.jpg

   

 

 

Nông Văn Sự

Trung tâm Lưu trữ lịch sử