Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/ĐUK ngày 11/12/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Kế hoạch số 97-KH/ĐUSNV ngày 06/01/2021 của Đảng ủy Sở Nội vụ về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sáng ngày 13/01/2021, tại Hội trường Sở Nội vụ, Đảng ủy Sở tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

        Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Hiền, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn Khắc Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; toàn thể đảng viên thuộc đảng bộ Sở và một số quần chúng ưu tú tại các Chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ.

          Phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Hiền, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở nhấn mạnh công tác tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thông qua Hội nghị học tập, quán triệt nhằm tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ và cơ quan, đoàn kết, quyết tâm tổ chức triển khai thành công các nội dung, nhiệm vụ của Nghị quyết đã đề ra.

         Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Hiền, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã trực tiếp quan triệt, triển khai đến toàn thể đảng viên và quần chúng tham dự Hội nghị về những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội đại  biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

(Đồng chí Hoàng Thị Hiền, Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo và quán triệt Nghị quyết tại Hội nghị)

 

          Hội nghị cũng được nghe đồng chí Nguyễn Khắc Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở trực tiếp quán triệt, triển khai đến toàn thể đảng viên và quần chúng tham dự Hội nghị về Nghị quyết đại hội và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với Nghị quyết, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ cũng đã chủ trì, điều hành nội dung thảo luận và triển khai, hướng dẫn viết bài thu hoạch.