Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2021
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức nghiệm thu trực tuyến Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Lạng Sơn

Chiều ngày 28/9/2021, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức nghiệm thu trực tuyến Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Lạng Sơn.

Tại Điểm cầu Ban Chỉ đạo Trung ương (Bộ Nội vụ), dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ - Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương. Tham dự buổi nghiệm thu có đồng chí Nguyễn Mạnh Quân, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Ủy viên kiêm thư ký Ban Chỉ đạo Trung ương cùng các đồng chí thành viên Tổ thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương và cá nhân có liên quan.

(Tại điểm cầu Trung ương)

 

 

Tại Điểm cầu tỉnh Lạng Sơn (Sở Nội vụ), dự và chủ trì buổi nghiệm thu có đồng chí Hoàng Thị Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra Kinh tế năm 2021 tỉnh Lạng Sơn. Tham dự buổi nghiệm thu có các đồng chí thành viên Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh, Chánh Văn phòng Sở, cùng các đồng chí Quản trị hệ thống cấp tỉnh và tham mưu công tác triển khai Điều tra cơ sở hành chính trên phạm vi toàn tỉnh, Giám sát viên cấp tỉnh.