Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
19-09-2023 Lịch dự kiến công tác của Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn trong tuần 3 tháng 9/2023 (từ ngày 18 - 24/9/2023)
11-09-2023 Lịch dự kiến công tác của Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn trong tuần 2 tháng 9/2023 (từ ngày 11 - 17/9/2023)
06-09-2023 Lịch dự kiến công tác của Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn trong tuần 1 tháng 9/2023 (từ ngày 04 - 10/9/2023)
29-08-2023 Lịch dự kiến công tác của Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn trong tuần 5 tháng 8/2023 (từ ngày 28 - 31/8/2023)
22-08-2023 Lịch dự kiến công tác của Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn trong tuần 4 tháng 8/2023 (từ ngày 21-27/8/2023)
14-08-2023 Lịch dự kiến công tác của Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn trong tuần 3 tháng 8/2023 (14 - 20/8/2023)
01-08-2023 Lịch dự kiến công tác của Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn trong tuần 1 tháng 8/2023 (31/7 - 06/8/2023)
25-07-2023 Lịch dự kiến công tác của Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn trong tuần 4 tháng 7/2023 (24 - 30/7/2023)
17-07-2023 Lịch dự kiến công tác của Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn trong tuần 3 tháng 7/2023 (17-23/7/2023)
10-07-2023 Lịch dự kiến công tác của Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn trong tuần 2 tháng 7/2023 (10 - 16/7/2023)
03-07-2023 Lịch dự kiến công tác của Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn trong tuần 1 tháng 7/2023 (03 - 09/7/2023)
26-06-2023 Lịch dự kiến công tác của Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn trong tuần 04 tháng 6/2023 (26/6 - 02/7/2023)
19-06-2023 Lịch dự kiến công tác của Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn trong tuần 03 tháng 6/2023 (19 - 25/6/2023)
13-06-2023 Lịch dự kiến công tác của Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn trong tuần 02 tháng 6/2023 (12 - 18/6/2023)
05-06-2023 Lịch dự kiến công tác của Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn trong tuần 01 tháng 6/2023 (05 - 11/6/2023)
29-05-2023 Lịch dự kiến công tác của Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn trong tuần 5 tháng 5/2023 (29/5 - 04/6/2023)
23-05-2023 Lịch dự kiến công tác của Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn trong tuần 4 tháng 5/2023 (22 - 28/5/2023)
15-05-2023 Lịch dự kiến công tác của Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn trong tuần 3 tháng 5/2023 (15 - 21/5/2023)
08-05-2023 Lịch dự kiến công tác của Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn trong tuần 2 tháng 5/2023 (08 - 14/5/2023)
24-04-2023 Lịch dự kiến công tác của Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn trong tuần 4 tháng 4/2023 (24 - 30/4/2023)
18-04-2023 Lịch dự kiến công tác của Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn trong tuần 3 tháng 4/2023 (17 - 23/4/2023)
10-04-2023 Lịch dự kiến công tác của Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn trong tuần 2 tháng 4/2023 (10 - 16/4/2023)
03-04-2023 Lịch dự kiến công tác của Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn trong tuần 1 tháng 4/2023 (03 - 09/4/2023)
28-03-2023 Lịch dự kiến công tác của Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn trong tuần 4 tháng 3/2023 (27/3 - 02/4/2023)
29-08-2022 Lịch dự kiến công tác của Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn trong tuần 01 tháng 9/2022 (29/8 - 04/9/2022)
179/TB-SNV 29-08-2022 Lịch trực của Lãnh đạo Sở Nội vụ trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2022
22-08-2022 Lịch dự kiến công tác của Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn trong tuần 04 tháng 8/2022 (22 - 28/8/2022)
14-08-2022 Lịch dự kiến công tác của Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn trong tuần 03 tháng 8/2022 (15 - 21/8/2022)
08-08-2022 Lịch dự kiến công tác của Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn trong tuần 02 tháng 8/2022 (08 - 14/8/2022)
01-08-2022 Lịch dự kiến công tác của Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn trong tuần 01 tháng 8/2022 (01 - 07/8/2022)