Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
204/TB-SNV 22-09-2023 Thông báo về việc mời quan tâm tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức bồi dưỡng kiến thức về Phát triển Công nghệ cao của Hàn Quốc trong nông nghiệp và lâm nghiệp thông minh năm 2023 tại Hàn Quốc
84/TB-HĐTD 18-09-2023 Thông báo kết quả xét tuyển công chức năm 2023
81/GM-HĐTD 14-09-2023 Giấy mời tham dự kiểm tra, sát hạch xét tuyển công chức năm 2023
64/QĐ-HĐTĐ 12-09-2023 Phê duyệt phương thức chấm điểm phỏng vấn xét tuyển công chức năm 2023
78/TB-HĐTD 11-09-2023 Thông báo về việc thu phí tuyển dụng công chức năm 2023
1400/SNV-VTLT 08-09-2023 Về việc triển khai Thông tư hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử của Bộ Nội vụ
76/TB-HĐTD 06-09-2023 Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển công chức năm 2023 (vòng 2)
1395/QĐ-UBND 03-09-2023 Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2023
71/TB-HĐTD 31-08-2023 Thông báo danh sách thí sinh không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2023
73/TB-HĐTD 31-08-2023 Thông báo danh mục văn bản ôn tập tuyển dụng công chức năm 2023
187/TB-SNV 30-08-2023 Thông báo Lịch trực của Lãnh đạo Sở Nội vụ trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2023
1164/UBND-NC 28-08-2023 Về việc xây dựng đề án vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
65/TB-HĐKTSH 22-08-2023 Thông báo kết quả điểm sát hạch các trường hợp đề nghị tiếp nhận vào làm công chức
64/GM-HĐKTSH 21-08-2023 Giấy mời tham gia sát hạch các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức (đợt 2, năm 2023)
1289/SNV-VP 21-08-2023 Về việc không tổ chức đón tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2023)
1300/QĐ-UBND 17-08-2023 Về hình thức, nội dung, thang điểm, cách thức xác định kết quả sát hạch các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức
1227/QĐ-UBND 07-08-2023 Quyết định về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, ngành năm 2023
1209/SNV-CCVC 07-08-2023 Về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ
1206/SNV-VP 07-08-2023 Về việc tổng hợp kết quả tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2023
170/TB-SNV 03-08-2023 Thông báo về kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2023 tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
168/TB-SNV 02-08-2023 Thông báo về tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2023 tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
167/TB-SNV 01-08-2023 Thông báo về tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2023 tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
1153/SNV-XDCQ 30-07-2023 Về việc gửi tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
163/TB-SNV 29-07-2023 Thông báo Về tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2023 tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơv
164/TB-SNV 29-07-2023 Thông báo Kết luận Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 ngành Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
1149/SNV-CCVC 28-07-2023 Về việc đôn đốc thực hiện việc xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức
985/UBND-NC 26-07-2023 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định tổ chức lễ tang, lễ viếng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi từ trần
161/TB-SNV 26-07-2023 Thông báo về tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyểncông chức năm 2023 tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
159/TB-SNV 24-07-2023 Thông báo về tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2023 tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
1106/SNV-CCVC 21-07-2023 Về việc ký hợp đồng làm việc đối với viên chức khi chuyển đơn vị công tác
154/TB-SNV 21-07-2023 Thông báo về tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2023 tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
1120/QĐ-UBND 21-07-2023 Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
148/TB-SNV 17-07-2023 Thông báo về tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2023 tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
145/TB-SNV 14-07-2023 Thông báo về tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2023 tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
143/TB-SNV 12-07-2023 Thông báo về tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2023 tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
1038/SNV-VP 11-07-2023 Về việc tiếp tục rà soát, hoàn thiện danh mục các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp
1037/SNV-CCVC 10-07-2023 Về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngành Nội vụ năm 2023
1050/QĐ-UBND 10-07-2023 Quyết định về việc phê duyệt Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
999/SNV-CCVC 04-07-2023 Về việc thực hiện quy trình TTHC đối với Đề án vị trí việc làm công chức, viên chức
138/TB-SNV 03-07-2023 Thông báo thời gian, địa điểm, phân công công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2023 tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
137/TB-SNV 02-07-2023 Thông báo nhu cầu tuyển dụng và việc tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2023
145/KH-UBND 30-06-2023 Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2023
131/KH-SNV 27-06-2023 Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2023 tại Sở Nội vụ
946/SNV-CCVC 23-06-2023 Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
127/TB-SNV 21-06-2023 Thông báo kết quả thực hiện chế độ hỗ trợ, khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh đợt 1 năm 2023
121/QĐ-SNV 20-06-2023 Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
90/NQ-CP 16-06-2023 Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 16/6/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch..
899/QĐ-UBND 13-06-2023 Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2023
846/SNV-VP 12-06-2023 Về việc cung cấp danh mục, nội dung các thủ tục hành chính phục vụ niêm yết công khai
819/SNV-VP 06-06-2023 Về việc nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng trong thực hiện, hoàn thành cơ sở dữ liệu thuộc lĩnh vực ngành Nội vụ, hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức
792/SNV-CCVC 31-05-2023 Về việc tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng hành chính văn phòng trong thực thi công vụ năm 2023 trên Nền tảng số
769/SNV-CCVC 29-05-2023 Về việc xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức sở, ban ngành tỉnh
766/SNV-CCVC 28-05-2023 Về việc rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2023
98/QĐ-SNV 22-05-2023 Ban hành Quy chế về quản lý, vận hành, sử dụng, cung cấp thông tin và chi trả nhuận bút, thù lao, chi trả tạo lập thông tin điện tử trên Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn và Trang thông tin điện tử Thi đua Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn
715/SNV-CCVC 22-05-2023 Về việc miễn tập sự, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức được tuyển dụng đã có thời gian hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
710/SNV-CCVC 20-05-2023 Về việc triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập
713/TB-BBT 20-05-2023 Thông báo phân công nhiệm vụ Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn và Trang thông tin điện tử Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn
711/SNV-CCVC 20-05-2023 Về việc thực hiện ký hợp đồng làm việc đối với viên chức
702/SNV-XDCQ 19-05-2023 Về việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Lạng Sơn
95/QĐ-SNV 10-05-2023 Thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn và Trang thông tin điện tử Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn
644/SNV-VP 09-05-2023 Về việc rà soát, lập, hoàn thiện danh mục các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp
32/GM-HĐKTSH 24-04-2023 Giấy mời tham gia sát hạch các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức (đợt 1, năm 2023)
63/QĐ-SNV 31-03-2023 Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong nội bộ cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
65/TB-SNV 15-03-2023 Thông báo về thay đổi về cơ cấu tổ chức của các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
29/TB-SNV 03-02-2023 Thông báo tiếp tục thực hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ được cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn
11/TB-HĐXTH 31-01-2023 Thông báo kết quả xét và danh sách viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non từ hạng III lên hạng II năm 2022
91/SNV-CCVC 18-01-2023 Về việc báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022
17/TB-SNV 16-01-2023 Thông báo về lịch trực Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 của Lãnh đạo Sở Nội vụ
07/TB-HĐXTH 16-01-2023 Thông báo kết quả điểm chấm phúc khảo xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non từ hạng III lên hạng II năm 2022
59/SNV-CCVC 12-01-2023 Về việc báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch công chức, viên chức và đăng ký chỉ tiêu thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2023
03/TB-SNV 05-01-2023 Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
121/TB-HĐXTH 15-12-2022 Thông báo kết quả chấm điểm hồ sơ và thời gian tiếp nhận đơn phúc khảo kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non từ hạng III lên hạng II năm 2022
265/KH-SNV 30-11-2022 Kế hoạch thực hiện kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 của công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ
1624/SNV-CCVC 25-11-2022 Về việc thông báo chiêu sinh khóa “Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Công nghệ thông tin, An toàn thông tin” năm 2022
1613/SNV-CCVC 24-11-2022 Về việc thực hiện nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
256/TB-SNV 23-11-2022 Thông báo danh sách công chức, viên chức dự kiến đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và việc cung cấp thông tin phục vụ xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2022
1371/SNV-CCVC 12-10-2022 Về việc rà soát, đăng ký bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2022
102/TB-BTCCT 10-10-2022 Thông báo Kết quả cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2022 tuần thứ nhất (Từ ngày 03 đến ngày 09/10/2022)
1159/UBND-THNC 30-09-2022 Về việc triển khai thi hành một số nội dung của Luật Cư trú 2020
1309/SNV-CCVC 30-09-2022 Về việc xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC năm 2023
201/KH-UBND 25-09-2022 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
197/KH-UBND 19-09-2022 Kế hoạch thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022
96/GM-HĐKTSH 13-09-2022 Giấy mời tham gia sát hạch các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức
1200/SNV-CCVC 09-09-2022 Về việc đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non từ hạng III lên hạng II năm 2022
1199/SNV-CCVC 09-09-2022 Về việc đăng ký tham gia bồi dưỡng ở nước ngoài năm 2023 theo Kết luận số 39-KL/TW
219/QĐ-SNV 08-09-2022 Quyết định về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
91/TB-HĐKTSH 26-08-2022 Thông báo trường hợp đủ điều kiện tham gia sát hạch; danh mục tài liệu ôn tập; thời gian tổ chức sát hạch các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức
1136/SNV-VP 25-08-2022 Về việc không tổ chức đón tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2022)
1131/SNV-VP 24-08-2022 Về việc thông báo thời gian, địa điểm tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ soạn thảo, ban hành và lưu trữ văn bản Mật
1121/SNV-CCVC 23-08-2022 Về việc tổng hợp kết quả thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực, địa bàn đặc thù, phức tạp, trọng yếu
1106/SNV-VP 18-08-2022 Về việc thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ được cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
169/HD-SNV 17-08-2022 Hướng dẫn xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị giai đoạn 2022-2025
169a/KH-SNV 17-08-2022 Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025
1001/SNV-VP 03-08-2022 Về việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về soạn thảo, ban hành và lưu trữ văn bản Mật
157/HD-SNV 30-07-2022 Hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2030
145/TB-TCTK 04-07-2022 Về việc điều chỉnh, bổ sung Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022 và tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển
67/GM-HĐKTSH 13-06-2022 Thông báo tham gia sát hạch các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức
712/SNV-CCVC 13-06-2022 Về việc hướng dẫn một số nội dung tổ chức tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập
634/SNV-VP 27-05-2022 Về việc thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh
96/TB-SNV 28-04-2022 Thông báo lịch trực của Lãnh đạo Sở Nội vụ trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2022