Skip to main content
Công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
511/SNV-CCVC 11-05-2021 Về việc tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn năm 2021
849/QĐ-UBND 20-04-2021 Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2021
197/TB-UBND 15-04-2021 Thông báo về tuyển dụng công chức năm 2021 tại Sở Xây dựng
172 /TB-UBND 03-04-2021 Về việc tuyển dụng công chức năm 2021
341/SNV-VP 31-03-2021 Về việc hướng dẫn tổ chức thu thập thông tin cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
66/HD-SNV 26-03-2021 Hướng dẫn một số các biểu mẫu, cơ sở vật chất bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
671/QĐ-UBND 22-03-2021 Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, người làm việc tại Hội có tính chất đặc thù năm 2021
208/SNV-VP 25-02-2021 Về việc rà soát danh sách bảng kê đơn vị hành chính và triển khai một số nội dung liên quan đến triển khai cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021
151/TB-HĐXTHGV 08-12-2020 Thông báo danh sách viên chức đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia sát hạch kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II; tiểu học hạng II năm 2020
153/TB-HĐXTHGV 04-12-2020 Thông báo danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và kết quả xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020
1470/SNV-CCVC 03-12-2020 Về việc thông báo chương trình học bổng Phát triển nguồn nhân lực (JDS) của Chính phủ Nhật Bản
304/TB-SNV 02-12-2020 Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020
301/TB-SNV 30-11-2020 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 12 năm 2020 của Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
149/TB-HĐTD 25-11-2020 Thông báo kết quả điểm phúc khảo môn viết nghiệp vụ, chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2020
289/TB-SNV 24-11-2020 Thông báo phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV năm 2020
287/TB-SNV 24-11-2020 Thông báo danh sách công chức, viên chức dự kiến đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020
1400/SNV-CCVC 17-11-2020 Về việc báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC năm 2020; đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025
143/TB-HĐTD 06-11-2020 Thông báo kết quả thi tuyển công chức vòng 2 và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2020
265/TB-SNV 02-11-2020 Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
264/TB-SNV 31-10-2020 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 11 năm 2020 của Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
263/TB-SNV 30-10-2020 Thông báo danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
2228/QĐ-UBND 30-10-2020 Về việc phê duyệt kết quả kỳ thi và danh sách công chức, viên chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức cán sự, chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp kế toán viên tỉnh Lạng Sơn năm 2020
139/TB-HĐTD 28-10-2020 Thông báo về số báo danh, phòng thi, chuyên ngành dự thi của thí sinh dự thi vòng 02 kỳ thi tuyển công chức năm 2020
136/TB-HĐTD 26-10-2020 Thông báo kết quả điểm thi vòng 01, triệu tập thí sinh thi vòng 02 kỳ thi tuyển công chức năm 2020
133/TB-HĐTD 22-10-2020 Thông báo số báo danh, ca thi kỳ thi tuyển công chức năm 2020
119/TB-HĐTD 15-10-2020 Thông báo về việc chuyển nguyện vọng đăng ký dự tuyển công chức năm 2020 đối với vị trí việc làm đã hết chỉ tiêu tuyển dụng do có thí sinh trúng tuyển trong kỳ kiểm tra sát hạch trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức
120/TB-HĐTD 15-10-2020 Thông báo kết quả kiểm tra sát hạch và danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức năm 2020
114/TB-HĐTD 09-10-2020 Thông báo về việc nộp phí dự thi tuyển, hình thức thời gian, địa điểm thi công chức năm 2020
162/KH-UBND 30-09-2020 Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2020
237/TB-SNV 29-09-2020 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 10 năm 2020 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
108/TB-HĐTD 28-09-2020 Thông báo về thời gian, địa điểm, hình thức kiểm tra, sát hạch các trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức năm 2020
104/TB-HĐTD 23-09-2020 Thông báo tài liệu ôn tập tuyển dụng công chức năm 2020
1840/QĐ-UBND 18-09-2020 Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển công chức năm 2020
215/TB-SNV 01-09-2020 Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
212/TB-SNV 31-08-2020 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 9 năm 2020 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
1027/SNV-VP 26-08-2020 Về việc không tổ chức đón tiếp khách, nhận hoa nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Nội vụ (28/8/1945 - 28/8/2020)
192/KL-SNV 11-08-2020 Kết luận thanh tra tại UBND huyện Bình Gia (Giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 15/6/2020)
189/TB-SNV 06-08-2020 Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch Covid-19
186/TB-SNV 05-08-2020 Thông báo về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và tuyên truyền, cài đặt ứng dụng Bluezone
181/TB-SNV 03-08-2020 Thông báo về tổng hợp kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020 tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn (đến hết ngày 31/7/2020)
178/TB-SNV 29-07-2020 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 8 năm 2020 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉn1h Lạng Sơn
176/TB-SNV 28-07-2020 Thông báo về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
170/TB-SNV 20-07-2020 Thông báo về tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020 tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn (đến hết ngày 17/7/2020)
168/TB-SNV 16-07-2020 Thông báo về việc kéo dài thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020 tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
159/TB-SNV 13-07-2020 Thông báo về tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020 tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
156/TB-SNV 06-07-2020 Thông báo về tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020 tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
151/TB-SNV 29-06-2020 Thông báo về tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020 tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
150/TB-SNV 26-06-2020 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 7 năm 2020 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
141/TB-SNV 16-06-2020 Về địa điểm, thời gian, công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020 tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
743/SNV-CCVC 15-06-2020 Về việc tiếp nhận, tổng hợp phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020
317/TB-UBND 12-06-2020 Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2020
124/KL-SNV 26-05-2020 Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý và sử dụng công chức; công tác thi đua, khen thưởng; công tác văn thư, lưu trữ tại Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn
123/TB-SNV 26-05-2020 Thông báo Lịch trực ngày nghỉ tháng 6 năm 2020 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
792/QĐ-UBND 06-05-2020 Quyết định về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành năm 2020
791/QĐ-UBND 06-05-2020 Quyết định về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức của các cơ quan, đơn vị và người làm việc tại các Hội có tính chất đặc thù năm 2020
104/TB-SNV 27-04-2020 Thông báo Lịch trực ngày nghỉ, ngày Lễ tháng 5 năm 2020 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
91/TB-SNV 06-04-2020 Thông báo thay đổi về cơ cấu tổ chức các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
88/TB-SNV 01-04-2020 Thông báo lịch trực, làm việc tại cơ quan Sở Nội vụ (trong thời gian 15 ngày thực hiện cách ly toàn xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh)
377/SNV-VP 01-04-2020 Về việc tăng cường thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích
84/TB-SNV 31-03-2020 Thông báo về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
82/TB-SNV 30-03-2020 Thông báo Lịch trực ngày nghỉ tháng 4 năm 2020 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
20/TB-HĐTNN 09-03-2020 Số báo danh, phòng thi, địa điểm, thời gian thi vòng 02 kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2019
16 /TB-HĐTNN 14-02-2020 Thông báo Thời gian, địa điểm tổ chức thi (vòng 01), số báo danh, phòng thi, ca thi kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2019
08/TB-HĐTNN 14-01-2020 Danh mục tài liệu ôn tập và thu phí dự thi kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2019
1317/SNV-CCVC 17-12-2019 Về việc báo cáo, thống kê số liệu liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nội vụ
1292/SNV-CCVC 11-12-2019 Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
275/TB-SNV 26-11-2019 Thông báo Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức năm 2019
232/TB-SNV 29-10-2019 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 11 năm 2019 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
199/HD-SNV 26-09-2019 Việc bổ nhiệm, xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
202/QĐ-SNV 19-09-2019 Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
188/TB-SNV 19-09-2019 Về việc bổ sung tài liệu trong hồ sơ và nộp lệ phí dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III tỉnh Lạng Sơn năm 2019
928/SNV-CCVC 10-09-2019 Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển sinh đào tạo cao học năm 2019 của Trường Đại học Kinh tế quốc dân.
83/TB- HĐKTSH 09-09-2019 Thông báo Kết quả điểm kiểm tra, sát hạch các trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức năm 2019
84/TB-HĐTT 09-09-2019 Thông báo về việc chuyển nguyện vọng thi tuyển công chức năm 2019 đối với vị trí việc làm đã hết chỉ tiêu tuyển dụng do có thí sinh trúng tuyển trong kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức năm 2019
76/TB-HĐTT 04-09-2019 Thông báo thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức thi tuyển công chức năm 2019 (vòng 1)
72/TB-HĐTT 30-08-2019 Thời gian, địa điểm tổ chức hướng dẫn làm bài thi, nộp lệ phí thi tuyển công chức năm 2019
70/TB-HĐKTSH 28-08-2019 Điều chỉnh thời gian kiểm tra, sát hạch các trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức năm 2019
66/TB-HĐKTSH 23-08-2019 Thông báo tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm, hình thức kiểm tra, sát hạch các trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức năm 2019
1630/QĐ-UBND 22-08-2019 Quyết định về hình thức, nội dung sát hạch đối với trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức năm 2019
474/TB-UBND 16-08-2019 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi; thí sinh thuộc đối tượng tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức; thí sinh không đủ điều kiện dự thi công chức năm 2019 tỉnh Lạng Sơn
62/TB-HĐTT 13-08-2019 Thông báo Tài liệu ôn tập thi công chức năm 2019 (Vòng 1)
737/SNV-CCVC 19-07-2019 Về việc báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức
135/TB-SNV 15-07-2019 Thông báo tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2019 (Tính đến ngày 12/7/2019)
129/TB-SNV 04-07-2019 Thông báo về việc bổ sung ngành học phù hợp với vị trí việc làm theo nhu cầu tuyển dụng công chức của Sở Nội vụ
650/SNV-CCVC 21-06-2019 Về việc đăng ký bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên Trung học phổ thông năm 2019
118/TB-SNV 20-06-2019 Thông báo về địa điểm, thời gian, công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2019
634/SNV-CCVC 18-06-2019 Công văn về việc tiếp nhận, tổng hợp phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2019
332/TB-UBND 14-06-2019 Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019
616/SNV-CCVC 14-06-2019 Về việc tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn năm 2019
973/QĐ-UBND 29-05-2019 Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, người làm việc tại các Hội có tính chất đặc thù năm 2019
102/TB-SNV 28-05-2019 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
98/HD-SNV 24-05-2019 Hướng dẫn Việc bổ nhiệm, xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập
536/SNV-CCVC 24-05-2019 Công văn về việc nộp hồ sơ xét thăng hạng giáo viên mầm non hạng III, hạng II; giáo viên THCS hạng II năm 2019
99/KH-UBND 23-05-2019 Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III, hạng II; giáo viên trung học cơ sở hạng II năm 2019
29 /TB-HĐTNN 26-04-2019 Về việc phổ biến nội quy, quy chế thi, hướng dẫn cách làm bài thi kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2018
23/TB-HĐTNN 16-04-2019 Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi, số báo danh, phòng thi kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2018
23/TB-BKHĐT 03-04-2019 Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê
15/TB-HĐTNN 26-03-2019 Thông báo Danh mục tài liệu tham khảo và thu phí dự thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2018
50/TB-SNV 15-03-2019 Thông báo về việc ủy quyền điều hành hoạt động của Sở Nội vụ
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
856/QĐ-UBND 22-04-2021 Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành năm 2021