Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1297/SNV-VP 23-08-2023 Về việc tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023
913/SNV-VP 21-06-2023 Về việc tham gia cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023
395/UBND-KGVX 07-04-2023 Về việc phổ biến, quán triệt nhận thức về chuyển đổi số
1358/SNV-VP 07-10-2022 Về việc tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022
3504/VP-KGVX 04-08-2022 Về việc tuyên truyền, lan tỏa Cuộc thi "Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia - Viet Solutions" năm 2022
604/SNV-VP 22-05-2022 Về việc sử dụng thử nghiệm Trợ lý ảo phục vụ giải quyết công việc
110/KH-SNV 20-05-2022 Kế hoạch chuyển đổi số tại Sở Nội vụ năm 2022
541/SNV-VP 10-05-2022 Về việc tiếp tục triển khai, thực hiện mua sản phẩm nông sản trên sàn thương mại điện tử và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện
92/KH-UBND 25-04-2022 Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2022
64/QĐ-BCĐ 20-04-2022 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn
259/KH-SNV 20-12-2021 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
226/KH-UBND 18-11-2021 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
206/KH-UBND 20-10-2021 Kế hoạch phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022
204/KH-SNV 12-10-2021 Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022
230/KH-SNV 10-09-2020 Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025