Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
133/TB-HĐTD 22-10-2020 Thông báo số báo danh, ca thi kỳ thi tuyển công chức năm 2020
120/TB-HĐTD 15-10-2020 Thông báo kết quả kiểm tra sát hạch và danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức năm 2020
119/TB-HĐTD 15-10-2020 Thông báo về việc chuyển nguyện vọng đăng ký dự tuyển công chức năm 2020 đối với vị trí việc làm đã hết chỉ tiêu tuyển dụng do có thí sinh trúng tuyển trong kỳ kiểm tra sát hạch trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức
114/TB-HĐTD 09-10-2020 Thông báo về việc nộp phí dự thi tuyển, hình thức thời gian, địa điểm thi công chức năm 2020
162/KH-UBND 30-09-2020 Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2020
108/TB-HĐTD 28-09-2020 Thông báo về thời gian, địa điểm, hình thức kiểm tra, sát hạch các trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức năm 2020
104/TB-HĐTD 23-09-2020 Thông báo tài liệu ôn tập tuyển dụng công chức năm 2020
1840/QĐ-UBND 18-09-2020 Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển công chức năm 2020
1507/QĐ-UBND 07-08-2020 Quyết định về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020
743/SNV-CCVC 15-06-2020 Về việc tiếp nhận, tổng hợp phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020
317/TB-UBND 12-06-2020 Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2020
791/QĐ-UBND 06-05-2020 Quyết định về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức của các cơ quan, đơn vị và người làm việc tại các Hội có tính chất đặc thù năm 2020
792/QĐ-UBND 06-05-2020 Quyết định về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành năm 2020
571/QĐ-UBND 06-04-2020 Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020
391/SNV-CCVC 03-04-2020 Về việc tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn năm 2020
102/SNV-CCVC 07-02-2020 Về việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020
297 /TB-SNV 04-12-2019 Thông báo Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2019
231/TB-SNV 29-10-2019 Thông báo Kết quả thi tuyển công chức vòng 2 năm 2019
630/TB-UBND 25-10-2019 Thông báo kết quả thi tuyển công chức vòng 2 năm 2019 và dự kiến thí sinh trúng tuyển
113/TB-HĐTT 11-10-2019 Đính chính phòng thi, môn thi nghiệp vụ chuyên ngành của thí sinh dự thi tuyển công chức năm 2019 (vòng 2)
106/TB-HĐTT 10-10-2019 Lịch thi, phòng thi, số báo danh thí sinh dự thi tuyển công chức năm 2019 (vòng 2)
39/TB-HĐTT 27-09-2019 Thông báo Kết quả thi tuyển công chức vòng 1, triệu tập thí sinh và điều chỉnh thời gian tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019
97/TB-HĐTT 23-09-2019 Thông báo Danh mục tài liệu ông tập thi Công chức năm 2019 (vòng 2) Môn thi Nghiệp vụ chuyên ngành
94/TB-HĐTT 18-09-2019 Ca thi trắc nghiệm trên máy vi tính (vòng 1) kỳ thi tuyển công chức năm 2019
16-09-2019 Tài liệu Hướng dẫn thi trên máy tính
83/TB- HĐKTSH 09-09-2019 Thông báo Kết quả điểm kiểm tra, sát hạch các trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức năm 2019
84/TB-HĐTT 09-09-2019 Thông báo về việc chuyển nguyện vọng thi tuyển công chức năm 2019 đối với vị trí việc làm đã hết chỉ tiêu tuyển dụng do có thí sinh trúng tuyển trong kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức năm 2019
76/TB-HĐTT 04-09-2019 Thông báo thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức thi tuyển công chức năm 2019 (vòng 1)
72/TB-HĐTT 30-08-2019 Thời gian, địa điểm tổ chức hướng dẫn làm bài thi, nộp lệ phí thi tuyển công chức năm 2019
70/TB-HĐKTSH 28-08-2019 Điều chỉnh thời gian kiểm tra, sát hạch các trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức năm 2019
66/TB-HĐKTSH 23-08-2019 Thông báo tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm, hình thức kiểm tra, sát hạch các trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức năm 2019
1630/QĐ-UBND 22-08-2019 Quyết địnhVề hình thức, nội dung sát hạch đối với trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức năm 2019
474/TB-UBND 16-08-2019 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi; thí sinh thuộc đối tượng tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức; thí sinh không đủ điều kiện dự thi công chức năm 2019 tỉnh Lạng Sơn
62/TB-HĐTT 13-08-2019 Thông báo tài liệu ôn tập thi công chức năm 2019 (Vòng 1)
1266/QĐ-UBND 15-07-2019 Quyết định phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2019
634/SNV-CCVC 18-06-2019 Về việc tiếp nhận, tổng hợp phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2019
332/TB-UBND 14-06-2019 Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019
1037/QĐ-UBND 05-06-2019 Quyết định Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện năm 2019
1038/QĐ-UBND 05-06-2019 Quyết định Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2019
973/QĐ-UBND 29-05-2019 Quyết định Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, người làm việc tại các Hội có tính chất đặc thù năm 2019
74/QĐ-BXDNHĐT 06-12-2018 Quyết định về việc ban hành nội dung ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
744/SNV-CCVC 25-07-2018 Về việc quy đổi chứng chỉ tin học, ngoại ngữ
165/HD-SNV 11-07-2018 Hướng dẫn tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ngành năm 2018
157/HD-SNV 29-06-2018 Tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp huyện năm 2018
956/QĐ-UBND 25-05-2018 Về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2017