Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
150/TB-HĐTD 08-12-2023 Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2023
2029/QĐ-UBND 06-12-2023 Về việc phê duyệt kết quả thi tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2023
142/TB-HĐTD 01-12-2023 Thông báo kết quả điểm phúc khảo bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2023
126/TB-HĐTD 11-11-2023 Thông báo kết quả điểm thi vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2023
119/TB-HĐTD 31-10-2023 Thông báo số báo danh, phòng thi, thời gian, địa điểm thi vòng 02 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2023
109/TB-HĐTD 25-10-2023 Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 02 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2023
106/TB-HĐTD 23-10-2023 Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ tuyển công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2023
98/TB-HĐTD 17-10-2023 Thông báo Số báo danh, phòng thi, ca thi, thời gian, địa điểm thi đối với thí sinh dự thi vòng 01 kỳ tuyển công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2023
93/TB-HĐTD 11-10-2023 Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 01 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2023
84/TB-HĐTD 18-09-2023 Thông báo kết quả xét tuyển công chức năm 2023
81/GM-HĐTD 14-09-2023 Giấy mời tham dự kiểm tra, sát hạch xét tuyển công chức năm 2023
64/QĐ-HĐTĐ 12-09-2023 Phê duyệt phương thức chấm điểm phỏng vấn xét tuyển công chức năm 2023
78/TB-HĐTD 11-09-2023 Thông báo về việc thu phí tuyển dụng công chức năm 2023
76/TB-HĐTD 06-09-2023 Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển công chức năm 2023 (vòng 2)
1395/QĐ-UBND 03-09-2023 Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2023
71/TB-HĐTD 31-08-2023 Thông báo danh sách thí sinh không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2023
73/TB-HĐTD 31-08-2023 Thông báo danh mục văn bản ôn tập tuyển dụng công chức năm 2023
1227/QĐ-UBND 07-08-2023 Quyết định về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, ngành năm 2023
137/TB-SNV 02-07-2023 Thông báo nhu cầu tuyển dụng và việc tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2023
145/KH-UBND 30-06-2023 Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2023
899/QĐ-UBND 13-06-2023 Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2023
91/TB-HĐKTSH 26-08-2022 Thông báo trường hợp đủ điều kiện tham gia sát hạch; danh mục tài liệu ôn tập; thời gian tổ chức sát hạch các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức
145/TB-TCTK 04-07-2022 Về việc điều chỉnh, bổ sung Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022 và tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển
67/GM-HĐKTSH 13-06-2022 Giấy mời tham gia sát hạch các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức
712/SNV-CCVC 13-06-2022 Về việc hướng dẫn một số nội dung tổ chức tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập
1684/QĐ-UBND 23-08-2021 Về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2021
98/TB-HĐTD 11-08-2021 Thông báo kết quả điểm phúc khảo môn viết nghiệp vụ, chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2021
93 /TB-HĐTD 23-07-2021 Thông báo kết quả thi tuyển công chức vòng 2 và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2021
88/TB-HĐTD 15-07-2021 Thông báo Số báo danh, phòng thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành thí sinh dự thi vòng 02 kỳ thi tuyển công chức năm 2021
87/TB-HĐTD 08-07-2021 Thông báo kết quả điểm thi vòng 01, triệu tập thí sinh thi vòng 02 kỳ thi tuyển công chức năm 2021
79/TB-HĐTD 02-07-2021 Thông báo số báo danh, triệu tập thi vòng 01 đối với thí sinh bổ sung dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2021
77/TB-HĐTD 02-07-2021 Thông báo đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch COVID-19 tại kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2021
71a/TB-HĐTD 22-06-2021 Thông báo tiếp tục thu phí thi tuyển công chức năm 2021
70/TB-HĐTD 21-06-2021 Thông báo số báo danh, ca thi và triệu tập thí sinh dự thi vòng 01 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2021
120/TB-HĐTD 17-06-2021 Thông báo thu phí thi tuyển công chức năm 2021
66/TB-SNV 10-06-2021 Thông báo Tài liệu ôn tập thi tuyển công chức năm 2021
1136/QĐ-UBND 09-06-2021 Về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển công chức năm 2021
1131/QĐ-UBND 09-06-2021 Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi tuyển công chức năm 2021
61/TB-HĐTD 07-06-2021 Thông báo kết quả điểm phỏng vấn xét tuyển công chức năm 2021
51/TB- HĐTD 26-05-2021 Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển công chức; Danh mục tài liệu ôn tập thí sinh thuộc đối tượng sinh viên cử tuyển
276/TB-UBND 26-05-2021 Thông báo thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển công chức năm 2021 đối với sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP
50/TB-HĐTD 25-05-2021 Thông báo danh mục tài liệu ôn tập thí sinh dự xét tuyển công chức đối tượng sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP
511/SNV-CCVC 11-05-2021 Về việc tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn năm 2021
856/QĐ-UBND 22-04-2021 Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành năm 2021
849/QĐ-UBND 20-04-2021 Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2021
197/TB-UBND 15-04-2021 Thông báo về tuyển dụng công chức năm 2021 tại Sở Xây dựng
172 /TB-UBND 03-04-2021 Về việc tuyển dụng công chức năm 2021
671/QĐ-UBND 22-03-2021 Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, người làm việc tại Hội có tính chất đặc thù năm 2021
304/TB-SNV 02-12-2020 Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020
149/TB-HĐTD 25-11-2020 Thông báo kết quả điểm phúc khảo môn viết nghiệp vụ, chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2020
143/TB-HĐTD 06-11-2020 Thông báo kết quả thi tuyển công chức vòng 2 và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2020
139/TB-HĐTD 28-10-2020 Thông báo về số báo danh, phòng thi, chuyên ngành dự thi của thí sinh dự thi vòng 02 kỳ thi tuyển công chức năm 2020
136/TB-HĐTD 26-10-2020 Thông báo kết quả điểm thi vòng 01, triệu tập thí sinh thi vòng 02 kỳ thi tuyển công chức năm 2020
133/TB-HĐTD 22-10-2020 Thông báo số báo danh, ca thi kỳ thi tuyển công chức năm 2020
119/TB-HĐTD 15-10-2020 Thông báo về việc chuyển nguyện vọng đăng ký dự tuyển công chức năm 2020 đối với vị trí việc làm đã hết chỉ tiêu tuyển dụng do có thí sinh trúng tuyển trong kỳ kiểm tra sát hạch trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức
120/TB-HĐTD 15-10-2020 Thông báo kết quả kiểm tra sát hạch và danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức năm 2020
114/TB-HĐTD 09-10-2020 Thông báo về việc nộp phí dự thi tuyển, hình thức thời gian, địa điểm thi công chức năm 2020
162/KH-UBND 30-09-2020 Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2020
108/TB-HĐTD 28-09-2020 Thông báo về thời gian, địa điểm, hình thức kiểm tra, sát hạch các trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức năm 2020
104/TB-HĐTD 23-09-2020 Thông báo tài liệu ôn tập tuyển dụng công chức năm 2020
1840/QĐ-UBND 18-09-2020 Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển công chức năm 2020
1507/QĐ-UBND 07-08-2020 Quyết định về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2020
743/SNV-CCVC 15-06-2020 Về việc tiếp nhận, tổng hợp phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020
317/TB-UBND 12-06-2020 Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2020
791/QĐ-UBND 06-05-2020 Quyết định về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức của các cơ quan, đơn vị và người làm việc tại các Hội có tính chất đặc thù năm 2020
792/QĐ-UBND 06-05-2020 Quyết định về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành năm 2020
571/QĐ-UBND 06-04-2020 Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020
391/SNV-CCVC 03-04-2020 Về việc tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn năm 2020
102/SNV-CCVC 07-02-2020 Về việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020
297 /TB-SNV 04-12-2019 Thông báo Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2019
231/TB-SNV 29-10-2019 Thông báo Kết quả thi tuyển công chức vòng 2 năm 2019
630/TB-UBND 25-10-2019 Thông báo kết quả thi tuyển công chức vòng 2 năm 2019 và dự kiến thí sinh trúng tuyển
113/TB-HĐTT 11-10-2019 Đính chính phòng thi, môn thi nghiệp vụ chuyên ngành của thí sinh dự thi tuyển công chức năm 2019 (vòng 2)
106/TB-HĐTT 10-10-2019 Lịch thi, phòng thi, số báo danh thí sinh dự thi tuyển công chức năm 2019 (vòng 2)
39/TB-HĐTT 27-09-2019 Thông báo Kết quả thi tuyển công chức vòng 1, triệu tập thí sinh và điều chỉnh thời gian tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019
97/TB-HĐTT 23-09-2019 Thông báo Danh mục tài liệu ông tập thi Công chức năm 2019 (vòng 2) Môn thi Nghiệp vụ chuyên ngành
94/TB-HĐTT 18-09-2019 Ca thi trắc nghiệm trên máy vi tính (vòng 1) kỳ thi tuyển công chức năm 2019
16-09-2019 Tài liệu Hướng dẫn thi trên máy tính
83/TB- HĐKTSH 09-09-2019 Thông báo Kết quả điểm kiểm tra, sát hạch các trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức năm 2019
84/TB-HĐTT 09-09-2019 Thông báo về việc chuyển nguyện vọng thi tuyển công chức năm 2019 đối với vị trí việc làm đã hết chỉ tiêu tuyển dụng do có thí sinh trúng tuyển trong kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức năm 2019
76/TB-HĐTT 04-09-2019 Thông báo thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức thi tuyển công chức năm 2019 (vòng 1)
72/TB-HĐTT 30-08-2019 Thời gian, địa điểm tổ chức hướng dẫn làm bài thi, nộp lệ phí thi tuyển công chức năm 2019
70/TB-HĐKTSH 28-08-2019 Điều chỉnh thời gian kiểm tra, sát hạch các trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức năm 2019
66/TB-HĐKTSH 23-08-2019 Thông báo tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm, hình thức kiểm tra, sát hạch các trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức năm 2019
1630/QĐ-UBND 22-08-2019 Quyết địnhVề hình thức, nội dung sát hạch đối với trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức năm 2019
474/TB-UBND 16-08-2019 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi; thí sinh thuộc đối tượng tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức; thí sinh không đủ điều kiện dự thi công chức năm 2019 tỉnh Lạng Sơn
62/TB-HĐTT 13-08-2019 Thông báo tài liệu ôn tập thi công chức năm 2019 (Vòng 1)
1266/QĐ-UBND 15-07-2019 Quyết định phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2019
634/SNV-CCVC 18-06-2019 Về việc tiếp nhận, tổng hợp phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2019
332/TB-UBND 14-06-2019 Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019
1037/QĐ-UBND 05-06-2019 Quyết định Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện năm 2019
1038/QĐ-UBND 05-06-2019 Quyết định Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2019
973/QĐ-UBND 29-05-2019 Quyết định Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, người làm việc tại các Hội có tính chất đặc thù năm 2019
74/QĐ-BXDNHĐT 06-12-2018 Quyết định về việc ban hành nội dung ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
744/SNV-CCVC 25-07-2018 Về việc quy đổi chứng chỉ tin học, ngoại ngữ
165/HD-SNV 11-07-2018 Hướng dẫn tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ngành năm 2018
157/HD-SNV 29-06-2018 Tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp huyện năm 2018
956/QĐ-UBND 25-05-2018 Về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2017
65/TB-HĐTD Thông báo về việc chuyển nguyện vọng đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2021 đối với vị trí việc làm đã hết chỉ tiêu tuyển dụng do có thí sinh trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức