Skip to main content
Công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1250/SNV-CCVC 15-10-2020 Về việc thông báo chương trình học bổng thạc sĩ Fintech phát triển địa phương
1156/SNV-CCVC 28-09-2020 Về việc thông báo chương trình học bổng toàn phần CHEVENING của Chính phủ Anh năm 2020
900/SNV-CCVC 27-07-2020 Về việc triển khai đăng ký bồi dưỡng đối với công chức, viên chức làm công tác kế toán năm 2020
800/SNV-CCVC 01-07-2020 Về việc đăng ký nhu cầu đào tạo trình độ thạc sĩ kinh tế tại tỉnh Lạng Sơn năm 2020
627/SNV-CCVC 25-05-2020 Về việc tuyển sinh đi du học tại Liên Bang Nga năm 2020
436/SNV-CCVC 10-04-2020 Về việc nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II năm 2020
435/SNV-CCVC 10-04-2020 Về việc nộp hồ sơ xét thăng hạng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2020
571/QĐ-UBND 06-04-2020 Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020
391/SNV-CCVC 03-04-2020 Về việc tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn năm 2020
22/SNV-CCVC 02-03-2020 Về việc báo cáo, thống kê chỉ số phát triển giới năm 2019
155/SNV-CCVC 18-02-2020 Về việc đăng ký bồi dưỡng ngạch kế toán viên, kế toán viên chính năm 2020
54/SNV-CCVC 15-01-2020 V/v tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước
1430/SNV-CCVC 31-12-2019 Thông báo về việc tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri năm 2020
98/HD-SNV 24-05-2019 Hướng dẫn Việc bổ nhiệm, xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập
15/TB-HĐTNN 26-03-2019 Thông báo Danh mục tài liệu tham khảo và thu phí dự thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2018
225/SNV-CCVC 11-03-2019 Về việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2019
02/SNV-CCVC 03-01-2019 Về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính; Thanh tra viên chính lên Thanh tra viên cao cấp năm 2018
1382/SNV-CCVC 25-12-2018 Về việc báo cáo, thống kê số liệu liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nội vụ
1317/SNV-CCVC 12-12-2018 Về việc báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
58/TB-HĐTNN 06-12-2018 Thông báo Kết quả điểm thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên ngạch chuyên viên và tương đương
283/HD-SNV 29-11-2018 Hướng dẫn về tổ chức đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã năm 2018
71/TB-HĐTNN 20-11-2018 Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi, số báo danh, ca thi, phòng thi, câu hỏi ôn tập thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2018
1203/SNV-CCVC 14-11-2018 Về việc đánh giá kết quả việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển và xét chuyển công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên
1042/SNV-CCVC 09-10-2018 Về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
1035/SNV-CCVC 05-10-2018 Về việc khảo sát nhu cầu tuyển dụng công chức chức năm 2018
854/SNV-CCVC 24-08-2018 Về việc thông báo chương trình Học bổng Phát triển nguồn nhân lực (JDS) do Chính phủ Nhật Bản tài trợ
816/SNV-CCVC 15-08-2018 Về việc cử cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch công chức Chuyên viên chính năm 2018
128/HD-SNV 07-06-2018 Hướng dẫn về việc làm thẻ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
128/HD-SNV 07-06-2018 Hướng dẫn về việc làm thẻ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn