Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

154 cán bộ, công chức xã tham gia khóa bồi dưỡng về phát triển nông thôn bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới năm 2023

Ngày 13/11/2023, tại Hội trường Nhà khách Tỉnh ủy Lạng Sơn, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên tổ chức khai khai mạc khóa bồi dưỡng về phát triển nông thôn bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới năm 2023 (gồm 02 lớp) cho 154 học viên là cán bộ, công chức xã của 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Dự khai mạc khóa bồi dưỡng có bà Đường Ngọc Xuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; các giảng viên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên; Ban Quản lý lớp học và toàn thể học viên tham gia khóa bồi dưỡng.

Phát biểu khai mạc khóa bồi dưỡng, đồng chí Đường Ngọc Xuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh: Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội; là vấn đề có tính chiến lược trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hiện nay, nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược lâu dài và là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Nông nghiệp tạo nền tảng, động lực cho tăng trưởng kinh tế và là nhân tố quan trọng bảo đảm sự ổn định kinh tế, chính trị, xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững.

Việc cập nhật, trang bị kiến thức về quản lý và phát triển nông thôn, một số vấn đề về thực trạng và giải pháp phát triển nông thôn bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới và vai trò, nhiệm vụ của cán bộ, công chức xã trong tham gia phát triển nông thôn bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới đoạn hiện nay là hết sức cần thiết. Bên cạnh đó, đây còn là dịp để chia sẻ và học hỏi những kinh nghiệm hay trong quá trình công tác ở cơ sở, góp phần bổ sung những kiến thức từ thực tiễn, kinh nghiệm cho mỗi học viên sau khóa bồi dưỡng. Đây là khóa bồi dưỡng về phát triển nông thôn bền vững có cả học tập lý thuyết, trao đổi, thảo luận và đi nghiên cứu thực tế các huyện trên địa bàn tỉnh, do đó đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ yêu cầu: Ban quản lý khóa bồi dưỡng phối hợp tốt với giảng viên, các học viên và đơn vị được lựa chọn đi nghiên cứu thực tế; chuẩn bị các điều kiện, nội dung đi nghiên cứu thực tế đảm bảo theo yêu cầu đề ra.