Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Sở Nội Vụ on 19 January 2018

Lãnh đạo Sở Nội vụ

 

 

Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

 

LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

 

 

 

Giám đốc

Nguyễn Quốc Khánh

 

Phòng làm việc: 209

ĐTCQ: 0205 3788 886

Email: nqkhanh@langson.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc

Vũ Đức Thiện

 

Phòng làm việc: 205

ĐTCQ: 0205 3789 886

Email: vdthien@langson.gov.vn

Phó Giám đốc

Hoàng Thị Luân

 

Phòng làm việc: 202

ĐTCQ: 0205 3814 981

Email: htluan@langson.gov.vn

Phó Giám đốc

Nguyễn Khắc Phương

 

Phòng làm việc: 

ĐTCQ: 0205 3811 843

Email: nkphuong@langson.gov.vn