Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Một số nét mới trong kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2019

Ngày 14/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Thông báo số 332/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức năm 2019;

Theo đó, nhu cầu tuyển dụng công chức, người làm việc tại các Sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các Hội có tính chất đặc thù năm 2019 gồm: 64 chỉ tiêu, cụ thể:

          - Các sở, ban, ngành tỉnh: 35 chỉ tiêu

          - UBND các huyện, thành phố: 25 chỉ tiêu

          - Hội đặc thù: 04 chỉ tiêu.

Đối với kỳ tuyển dụng công chức năm 2019, đây là năm đầu tiên Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thực hiện quy trình tuyển dụng công chức theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, theo đó có sự thay đổi căn bản về cách thức, nội dung, hình thức tuyển dụng công chức.

          Đáng chú ý có một số điểm mới nổi bật của kỳ tuyển dụng công chức năm 2019 tỉnh Lạng Sơn, như sau:

        1. Thí sinh không thực hiện nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển mà thực hiện kê khai thông tin theo Phiếu đăng ký dự tuyển công chức.

          2. Quá trình tổ chức tuyển dụng công chức được chia làm 02 vòng thi:

         - Vòng 01: Thi trắc nghiệm (trên giấy hoặc trên máy vi tính), gồm 03 môn thi: Môn thi kiến thức chung, môn thi tin học văn phòng và môn thi ngoại ngữ. Đặc biệt, kết quả thi vòng 01 của thí sinh là căn cứ xác định thí sinh đủ điều kiện được thi vòng 02 và không tính vào kết quả điểm thi để xác định người trúng tuyển.

         - Vòng 02: Thi 01 môn thi, môn nghiệp vụ chuyên ngành, được tổ chức thi theo hình thức thi viết hoặc thi phỏng vấn và kết quả thi vòng 02 của thí sinh là kết quả xác định công chức trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2019.

         3. Thay đổi cách tính điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức và điểm ưu tiên sẽ được cộng vào kết quả điểm thi vòng 2 để xác định người trúng tuyển; điểm ưu tiên tối đa là 7,5 điểm, tối thiểu là 2,5 điểm tùy thuộc vào thí sinh thuộc diện ưu tiên theo quy định.

       Với quy trình tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2019 tỉnh Lạng Sơn theo quy định mới, việc tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức ngày càng thể hiện tính minh bạch, khách quan và công bằng, hy vọng rằng kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2019 tỉnh Lạng Sơn sẽ đạt được kết quả cao nhất và lựa chọn được những công chức có trình độ chuyên môn tốt nhất vào làm việc tại cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và các Hội có tính chất đặc thù đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao của hoạt động công vụ, công chức!

 

 

Vi Văn Hiếu

Phòng Công chức, viên chức