Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kiểm tra tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2019 tại UBND huyện Cao Lộc và Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-BCĐ ngày 29/3/2019 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn về kiểm tra tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019, ngày 31/7 và 02/8/2019, Đoàn Kiểm tra Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do bà Hoàng Thị Luân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại UBND huyện Cao Lộc và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

1GIF.jpg

Ảnh: Kiểm tra Cải cách hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra nhận thấy các cơ quan, đơn vị đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc triển khai các nội dung công tác CCHC. Đa số các loại thủ tục, hồ sơ được giải quyết đúng theo quy định; tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra cũng đã kịp thời phát hiện một số tồn tại, hạn chế của cơ quan, đơn vị như: Việc ban hành và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ chưa phù hợp; còn có hồ sơ TTHC giải quyết chậm cho cá nhân, tổ chức…

2 GIF.jpg

 Ảnh: Bà Hoàng Thị Luân kết luận kiểm tra

Kết luận buổi làm việc bà Hoàng Thị Luân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị cơ quan, đơn vị được kiểm tra quan tâm khắc phục các hạn chế, thiếu xót được Đoàn Kiểm tra lưu ý, đồng thời tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn trong việc triển khai công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, mang đến sự hài lòng cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; góp phần nâng cao xếp hạng các Chỉ số đang thực hiện trên địa bàn tỉnh./.

 

Hoàng Minh Tuyền

Phòng Cải cách hành chính