Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Khai mạc Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2019

       Thực hiện Quyết định số 2741/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2019.

       Sáng ngày 24/9/2019, tại Hội trường Nhà khách Tỉnh ủy Lạng Sơn, Sở Nội vụ tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ đối với công chức, người làm công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Lạng Sơn năm 2019.

1_0.jpg

(Toàn cảnh Lớp bồi dưỡng)

 

       Dự buổi Khai mạc lớp bồi dưỡng có Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Trưởng Bộ môn, Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính, Học viện hành chính quốc gia; bà Đào Thị Lê Hồng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ; các thành viên Ban quản lý Lớp bồi dưỡng, cùng hơn 90 học viên là công chức, người trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

       Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Sở Nội vụ, bà Đào Thị Lê Hồng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, trong đó nhấn mạnh việc tổ chức Lớp bồi dưỡng nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ đối với công chức, người trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới, góp phần đưa công tác này hoạt động trở nên chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, phục vụ mục tiêu cải cách Hành chính bộ máy nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

2_0.jpg

(Bà Đào Thị Lê Hồng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ, phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng)

 

        Tại Lớp bồi dưỡng, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Trưởng Bộ môn, Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính, Học viện hành chính quốc gia trực tiếp truyền đạt tới các học viên những nội dung cơ bản về: Xu thế công tác văn thư, lưu trữ trong tình hình mới; cập nhật các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ (Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức; Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử; các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ); hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ (kỹ năng, nghiệp vụ xây dựng các quy định về công tác văn thư, lưu trữ; quản lý hồ sơ, văn bản điện tử; lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan); thảo luận, trao đổi, giải đáp thắc mắc về các nội dung liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị.

3_0.jpg

(TS Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Trưởng Bộ môn, Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính, Học viện hành chính quốc gia)

 

        Sau thời gian bồi dưỡng, cùng với việc cập nhật kiến thức mới, các học viên được gặp gỡ, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc, những kinh nghiệm, trong quá trình thực hiện, qua đó giúp các học viên bổ sung kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn, thực hiện có hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị.

 

 

Lành Việt Trình

CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ