Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kết quả công bố Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017 của tỉnh Lạng Sơn

Ngày 02/5, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017.

Đến dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ; đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ; đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng chí Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Tham dự Hội nghị, đoàn công tác tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn; thành viên đoàn gồm: đồng chí Vũ Đức Thiện, Phó Giám đốc Sở và các đồng chí lãnh đạo phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Tại Hội nghị, Bộ Nội vụ đã công bố Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) của 19 Bộ, cơ quan ngang Bộ, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2017. Trong đó, Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) tỉnh Lạng Sơn năm 2017 có nhiều điểm sáng tích cực, có sự thay đổi đáng kể về thứ hạng so với năm 2016.

Về Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), tỉnh Lạng Sơn xếp thứ hạng 27/63 tỉnh, thành phố, tăng 27 bậc so với năm 2016 (Năm 2016 xếp hạng 52/63 tỉnh, thành phố). Trong đó, các tiêu chí do Sở Nội vụ tham mưu, chủ trì thực hiện có sự tiến bộ vượt bậc, xếp thứ hạng cao, cụ thể: Công tác chỉ đạo điều hành, xếp hạng 7/63 tỉnh, thành phố; Nâng cao Chất lượng cán bộ, công chức, viên chức xếp hạng 20/63 tỉnh, thành phố; Cải cách tổ chức bộ máy, xếp hạng 27/63 tỉnh, thành phố.

Về Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017, tỉnh Lạng Sơn đạt 87,57%, xếp thứ hạng 11/63 tỉnh, thành phố.

Vụ trưởng Vụ Cải CCHC Phạm Minh Hùng công bố kết quả các chỉ số

 

Đạt được kết quả như trên, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Sở, Ban, ngành tỉnh và Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn có những tiêu chí, tiêu chí thành phần chưa đạt điểm tối đa do tỉnh chưa triển khai hay triển khai nhưng kết quả chưa cao, như: Số lượng thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông chưa đạt 100%; việc cung ứng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 chưa đạt yêu cầu; tỉ lệ người dân sử dụng dịch vụ bưu chính công ích còn thấp…

 

 

Hoàng Minh Tuyền

PHÒNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH