Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội thảo về công tác rà soát, điều chỉnh phân cấp quản lý nhà nước và quản lý chuyên ngành, lĩnh vực

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 468/TB-UBND ngày 28/11/2017 về xem xét khắc phục những chồng chéo, bất cập trong phân cấp quản lý hiện nay tại một số cơ quan trên địa bàn tỉnh. Chiều ngày 27/12/2017, Sở Nội vụ đã tổ chức hội thảo về công tác rà soát, điều chỉnh phân cấp quản lý nhà nước, quản lý chuyên ngành, lĩnh vực thuộc các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố. Dự hội thảo có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo và trưởng phòng tổ chức cán bộ hoặc chánh văn phòng các sở, ban, ngành tỉnh; chủ tịch UBND và trưởng phòng nội vụ các huyện, thành phố.