Skip to main content
Công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2020

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

Sáng ngày 18/01/2019, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Nội vụ tỉnh Lạng Sơn. Điểm cầu của tỉnh tại Phòng họp trực tuyến tầng 2, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh và Điểm cầu các huyện, thành phố tại Phòng họp trực tuyến của Ủy ban nhân dân 11 huyện, thành phố.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí đại diện Lãnh đạo: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Tư pháp, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Sở Nội vụ, các đồng chí Lãnh đạo Sở Nội vụ và Lãnh đạo các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở, các cơ quan trực thuộc Sở; tại điểm cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có đại diện Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Thành ủy các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Nội vụ các huyện, thành phố.

(Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh)