Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị triển khai Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

          Thực hiện Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 12/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2017, Kế hoạch số 172/KH-SNV ngày 19/6/2017 của Sở Nội vụ về Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017,

          Ngày 13/9/2017, tại Hội trường 409, trụ sở Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 cho các đối tượng là cán bộ, công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị tham gia cụm thi đua của tỉnh.

          Dự và chỉ đạo hội nghị có Bà Hoàng Thị Hiền, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Ban, lãnh đạo các phòng và công chức thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng. Dự hội nghị có hơn 120 đại biểu là cán bộ, công chức phụ trách công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) của  các cơ quan, đơn vị tham gia cụm thi đua của tỉnh năm 2017.

Bà Hoàng Thị Hiền, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh,

Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh

phát biểu khai mạc hội nghị

 

          Hội nghị đã lần lượt được nghe các báo cáo viên của Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ giới thiệu 02 chuyên đề:

          - Chuyên đề 1: Những điểm mới của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng (Bà Hoàng Thị Hiền, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh,Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh);

          - Chuyên đề 2: Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ và viết báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng các cấp (Ông Trần Văn Ba, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ 2, Ban TĐKT).

          Hội nghị cũng đã được trao đổi, thảo luận về nội dung có liên quan đến nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác TĐKT tại các đơn vị, địa phương.

          Sau 01 buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị tập huấn đã giúp cho đội ngũ phụ trách công tác TĐKT trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh những điểm mới của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, hệ thống lại, nắm rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác TĐKT, điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng hiện nay, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hàng năm của từng đơn vị nói riêng và của tỉnh Lạng Sơn nói chung./.

Bà Hoàng Thị Hiền, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh,Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh

giới thiệu nội dung những điểm mới của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP