Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị giao ban 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 ngành Nội vụ

          Thực hiện Chương trình công tác năm 2018, Chiều ngày 24/10/2018, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban công tác 9 tháng đầu năm giữa Sở Nội vụ với một số Sở, ngành và Phòng Nội vụ các huyện, thành phố để đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018.

          Dự Hội nghị có đại diện các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo Sở Nội vụ, Lãnh đạo các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở Nội vụ; Lãnh đạo các Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

(Toàn cảnh Hội nghị)

 

          Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Thiện, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Trong 9 tháng đầu năm 2018, Sở Nội vụ đã chủ động, tích cực tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở. Các Chương trình, Kế hoạch công tác năm được xây dựng cụ thể, theo từng nhiệm vụ, có phân công trách nhiệm, thời gian hoàn thành và sản phẩm thực hiện. Công tác phối hợp với các đơn vị liên quan và phối hợp nội bộ được đảm bảo. Một số nhiệm vụ ngoài chức năng, nhiệm vụ của Sở được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cũng đã khẩn trương hoàn thành, đảm bảo chất lượng và thời gian quy định. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn có một số công việc thực hiện còn chậm, chưa đảm bảo kế hoạch bị nhắc nhở, kiểm điểm bằng văn bản, do đó cần tiếp tục nâng cao hơn nữa trách nhiệm tham mưu để thực hiện có chất lượng, hiệu quả, đảm bảo tiến độ các nội dung công việc được giao.