Skip to main content
Công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2020

Hội nghị công chức, viên chức năm 2019 Sở Nội vụ

        Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2019; triển khai văn bản số 208/CĐVC ngày 05/12/2018 của Công đoàn viên chức tỉnh Lạng Sơn về việc công đoàn tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Chiều ngày 27/12/2018, Sở Nội vụ và Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2019 tại Hội trường tầng 4, Sở Nội vụ.

        Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan Văn phòng Sở, Ban Thi đua - Khen thưởng và Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở.

        Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Sở nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức Hội nghị Công chức viên chức hằng năm nhằm thực hiện nghiêm túc các quy định của cấp trên và đảm bảo thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ quan cũng như đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cơ quan trong năm vừa qua.

(Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Sở khai mạc Hội nghị)

 

        Tại Hội nghị đồng chí Vũ Đức Thiện, Phó Giám đốc Sở trình bày báo cáo kiểm điểm, thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, cụ thể các kết quả về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ; một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong năm 2018; kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2018 đã đề ra; việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của công chức, viên chức, người lao động; việc thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, một số giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo, điều hành năm 2019 của Sở Nội vụ.

        Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, chỉ ra các kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua đã đề ra, đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện trong năm 2019 và các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

        Tại Hội nghị cũng được nghe đại diện Ban Thanh tra nhân dân Sở Nội vụ báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; báo cáo công khai tài chính của Sở Nội vụ và công đoàn cơ sở Sở Nội vụ đã thực hiện trong năm 2018 do kế toán cơ quan Sở và kế toán công đoàn cơ quan Sở trình bày; Lãnh đạo Văn phòng Sở thông qua dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở, các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung đảm bảo theo các quy định hiện hành.

        Tại Hội nghị đã được nghe các ý kiến thảo luận tham gia của các tổ công đoàn thuộc Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ, các cá nhân; các ý kiến về công tác chuyên môn theo các lĩnh vực công tác của Sở Nội vụ cũng như tâm tư, nguyện vọng của công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, đời sống, văn hóa, thể dục, thể thao... đảm bảo nâng cao đời sống tinh thần của công chức, viên chức, người lao động, nâng cao sức khỏe để phục vụ nhiệm vụ công tác góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan Sở Nội vụ.

        Trên cơ sở thành tích đạt được trong năm 2018, tại Hội nghị đã công bố Quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Sầm Đức Bình, Phó Giám đốc Sở; tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở đối với 10 cá nhân; tổ chức trao tặng Giấy khen của Giám đốc Sở đối với 04 tập thể và 20 cá nhân "đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 2018"; Giấy khen của Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ đối với 02 tập thể và 05 cá nhân "đã có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2018".

        Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ đã phát động thi đua, kêu gọi toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan tiếp tục phát huy đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghiêm túc để  hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; Hội nghị đã chứng kiến việc ký kết giao ước thi đua năm 2019 giữa đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ và Chủ tịch công đoàn cơ sở Sở Nội vụ.

        Phát biểu Bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Sở đánh giá cao kết quả buổi Hội nghị, trên cơ sở kết quả nhiệm vụ công tác đã đạt được trong năm qua và phương hướng nhiệm vụ đề ra trong năm tới, đề nghị các phòng và cơ quan trực thuộc Sở, công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2019.

        Sau một buổi làm việc khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc, Hội nghị công chức, viên chức năm 2019 Sở Nội vụ kết thúc thành công trong không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ.

 

 

Lành Việt Trình

VĂN PHÒNG SỞ NỘI VỤ