Skip to main content
Công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2020

Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc luân chuyển bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Ngày 20 tháng 5 năm 2019 tại Sở Nội vụ, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc luân chuyển và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn. Dự và trao quyết định có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Sở Nội vụ; lãnh đạo Sở Nội vụ; lãnh đạo UBND huyện Bắc Sơn, lãnh đạo các phòng đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ.