Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc luân chuyển bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Ngày 20 tháng 5 năm 2019 tại Sở Nội vụ, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc luân chuyển và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn. Dự và trao quyết định có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Sở Nội vụ; lãnh đạo Sở Nội vụ; lãnh đạo UBND huyện Bắc Sơn, lãnh đạo các phòng đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ.