Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 14 January 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
08/TB-HĐTNN
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
2.Danhmuctailieu_CVC_2019(banhanh).docx 25.65 KB