Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 13 December 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1292/SNV-CCVC
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Bieu Mau_BCKQ_DTBD2019.xls 70 KB