Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 10 September 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
84/TB-HĐTT
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Don_chuyennguyenvong.docx 15.33 KB