Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 23 July 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
737/SNV-CCVC
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
BC_SL,CL_Vienchuc.xlsx 24.71 KB
Decuong_BC_QLHSVC.doc 30.5 KB
TH_HS_VC.xls 30.5 KB