Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 24 June 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
650/SNV-CCVC
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
2_3455_DHSPTN_VvPhoiHopBoiDuong2019.pdf 880.83 KB