Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 24 May 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
536/SNV-CCVC
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
DS_GV dang ky xet thang hang.xls 933 KB