Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 28 March 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
15/TB-HĐTNN
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
TB10_HDTNNCC_BNV_2018.pdf 322.37 KB