Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 5 May 2018
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1823/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
2.DM,NoidungTTHClvTKT,caphuyen2015.pdf 220.92 KB