Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 5 May 2018
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1821/QĐ-UBND ngày 07/10/2015
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
3.DM,NoidungTTHClvTDKTvaTG,capxa2015.pdf 278.56 KB