Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
139/KH-SNV 30-06-2014 Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945-28/8/2015)
483/SNV-VP 11-06-2014 Về việc báo cáo kết quả công tác chuẩn bị cho hội nghị giao ban ngành nội vụ 6 tháng đầu năm
69/KH-SNV 10-04-2014 Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2014
51/KH-SNV 11-03-2014 Kế hoạch thực hiện nếp sống văn minh đô thị năm 2014
283/KH-SNV 25-12-2013 Kế hoạch triển khai công tác tổng kết, đánh giá, phân loại đối với tập thể và cá nhân công chức, viên chức Sở Nội vụ năm 2013
64/TB-HĐXNBL 24-12-2013 Thông báo danh sách, công chức, viên chức, người lao động đủ điều kiện xét nâng bậc lương Kỳ 2, năm 2013 và kết quả nâng bậc lương Kỳ 2, năm 2013
277/TB-SNV 20-12-2013 Thông báo tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng
273/KH-SNV 16-12-2013 Kế hoạch phòng chống các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập lậu và sử dụng trái phép các loại pháo năm 2014 đối với cơ quan Sở Nội vụ
337/QĐ-SNV 29-11-2013 Quyết định về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2013
27/TB-HĐXNBL 27-06-2013 Thông báo danh sách, công chức, viên chức, người lao động đủ điều kiện xét nâng bậc lương trong năm 2013 và kết quả nâng bậc lương Kỳ 1, năm 2013
123/HD-SNV 26-06-2013 Hướng dẫn về việc cung cấp, gửi, nhận và đăng tải tin, bài viết, văn bản; phương thức hoạt động của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
26/TB-HĐXNBL 24-06-2013 Thông báo danh sách công chức, viên chức, người lao động đủ điều kiện xét nâng bậc lương năm 2013
118/TB-SNV 19-06-2013 Thông báo về việc thực hiện rà soát, công bố thủ tục hành chính (TTHC) và các lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa thuộc Sở Nội vụ
33/KH-SNV 20-02-2013 Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đối với công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ
01/BC-HĐXNBL 17-01-2013 Báo cáo danh sách, kết quả công chức, viên chức, người lao động nâng bậc lương kỳ 2 năm 2012
13/BC-HĐĐG 15-01-2013 Báo cáo kết quả tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở Nội vụ năm 2012
201/KH-SNV 24-12-2012 Kế hoạch triển khai một số nội dung về tổng kết, đánh giá, phân loại đối với tập thể và cá nhân công chức, viên chức năm 2012
23/TB-HĐXNBL 14-12-2012 Thông báo danh sách công chức, viên chức, người lao động đủ điều kiện xét nâng bậc lương kỳ 1 năm 2012
187/TB-SNV 11-12-2012 Thông báo về việc công bố Quyết định Phó Giám đốc Sở Nội vụ đối với ông Dương Xuân Huyên
333/QĐ-SNV 28-11-2012 Quyết định về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập định kỳ năm 2012
VP 20-11-2012 Thông báo về việc đăng ký nhu cầu, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng và xác nhận trình độ trung cấp lý luận chính trị đối với các phòng, tổ chức thuộc sở và công chức, viên chức
121/TB-SNV 05-10-2012 Thông báo thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, xử lý văn bản trên hệ thống eOffice, tăng cường sử dụng văn bản điện tử
19/BC-HĐXNBL 30-08-2012 Báo cáo danh sách, kết quả công chức, viên chức, người lao động nâng bậc lương kỳ 1 năm 2012
13/TB-HĐXNBL 06-07-2012 Thông báo danh sách công chức, viên chức, người lao động đủ điều kiện xét nâng bậc lương kỳ 1 năm 2012
432/UBND-THCB 18-05-2012 Thông báo về việc tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin và sử dụng chương trình văn phòng điện tử (eOffice)
49/TB-SNV 23-04-2012 Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác Quý I và nhiệm vụ công tác Quý II, năm 2012
02/TB-HĐXNBL 19-01-2012 Thông báo danh sách, kết quả công chức, viên chức, người lao động nâng bậc lương trước thời hạn và nâng bậc lương thường xuyên kỳ 2 năm 2011
10/TB-SNV 18-01-2012 Thông báo phân công trực Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012
160/KH-SNV 29-12-2011 Kế hoạch tổ chức đánh giá, nhận xét, phân loại công chức, viên chức, người lao động, đề nghị công nhận sáng kiến và bình xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân năm 2011
810/SNV-VP 28-12-2011 Về việc bình xét thi đua, khen thưởng công tác ngành nội vụ năm 2011
157/TB-HĐXNBL 24-12-2011 Thông báo danh sách công chức, viên chức, người lao động đủ điều kiện xét nâng bậc lương, hưởng phụ cấp thâm niên kỳ 2 năm 2011
158/QĐ-SNV 19-12-2011 Quyết định về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập định kỳ năm 2011
675/SNV-VP 08-11-2011 Về việc Bình xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua Kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn