Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ

        Thực hiện Thông báo số 514/TB-UBND ngày 30/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn, sáng ngày 01/11/2018, tại Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn.

        Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; dự Hội nghị có đồng chí Dương Xuân Huyên, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo các phòng, cơ quan trực thuộc Sở và toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Hiền, Phó Giám đốc Sở Nội vụ công bố Quyết định số 2138/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Khánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Bình Gia, giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn kể từ ngày 01/11/2018.

 

(Đ/c Hoàng Thị Hiền, Phó Giám đốc Sở Nội vụ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn)

 

        Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao Quyết định, tặng hoa và phát biểu giao nhiệm vụ đối với đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ.