Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chi bộ 1, Sở Nội vụ tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

     Thực hiện Quyết định số 794-QĐ/ĐUK và Quyết định số 795-QĐ/ĐUK ngày 27/11/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn về việc kết nạp đảng viên, chiều ngày 18/12/2019 Chi bộ 1 thuộc Đảng ủy Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới đối với 02 quần chúng ưu tú Hoàng Việt Dũng và Lý Thị Hoài Thu.

     Về dự lễ kết nạp, có đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Vũ Đức Thiện - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; lãnh đạo Sở Nội vụ, đại diện lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Sở, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Sở, Hội Cựu chiến binh Sở và toàn thể đảng viên Chi bộ 1. Lễ kết nạp đảng viên mới diễn ra trong không khí trang nghiêm và đúng trình tự, thủ tục.

 

1.jpg

Các đại biểu tham dự buổi Lễ kết nạp

     Thay mặt Chi bộ 1, đồng chí Hoàng Minh Tuyền - Bí thư Chi bộ đã thông qua Quyết định kết nạp đảng viên và trao quyết định kết nạp cho đồng chí Hoàng Việt Dũng; đồng chí Vũ Thanh Thụy - Phó Bí thư Chi bộ đã thông qua Quyết định kết nạp đảng viên và trao Quyết định kết nạp cho đồng chí Lý Thị Hoài Thu; quán triệt nhiệm vụ và quyền hạn của người đảng viên để các đồng chí đảng viên mới tổ chức thực hiện trong thời gian dự bị; đồng thời, phân công nhiệm vụ cho đảng viên Hoàng Minh Tuyền - Bí thư Chi bộ theo dõi, giúp đỡ đồng chí Dũng và đồng chí Vũ Thanh Thụy - Phó Bí thư Chi bộ theo dõi, giúp đỡ đồng chí Thu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên trong thời gian thử thách 12 tháng. Trước Cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Hoàng Việt Dũng và đồng chí Lý Thị Hoài Thu đã đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ phấn đấu là người Đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

2.jpg

Đồng chí Hoàng Minh Tuyền-Bí thư Chi bộ trao quyết định cho đồng chí Hoàng Việt Dũng

3.jpg

Đồng chí Vũ Thanh Thụy-Phó Bí thư Chi bộ trao Quyết định cho đồng chí Lý Thị Hoài Thu

     Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, đồng chí Vũ Đức Thiện - Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở Nội vụ chúc mừng Chi bộ 1 kết nạp thêm 02 đảng viên mới, đồng chí cũng yêu cầu các đồng chí đảng viên mới phải nghiêm túc nghiên cứu nội dung Điều lệ Đảng, các quy định, Nghị quyết của Đảng trong thời gian dự bị, ra sức học tập và tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm tính gương mẫu, đoàn kết trong Chi bộ và nâng cao sức chiến đấu của người đảng viên trong công tác, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Sở cũng yêu cầu Chi bộ 1 tiếp tục theo dõi, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng chí Hoàng Việt Dũng và Lý Thị Hoài Thu trong thời gian dự bị hoàn thành tốt nhiệm vụ và trở thành đảng viên chính thức.

     Buổi Lễ kết nạp đảng viên mới diễn ra kết thúc tốt đẹp, Chi bộ 1 có thêm 02 đảng viên mới, hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên trong năm của Chi bộ./.

                                                                                                Nông Đức Hoàn
                                                                                               Văn phòng Sở Nội vụ