Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
205/TB-SNV 26-09-2019 Thông báo Lịch trực ngày nghỉ tháng 10 năm 2019 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
178/TB-SNV 10-09-2019 Thông báo về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ
164/TB-SNV 27-08-2019 Lịch trực ngày nghỉ tháng 9 năm 2019 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
773/TB-SNV 30-07-2019 Thông báo về việc sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số trên trục liên thông
143/TB-SNV 26-07-2019 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 8 năm 2019 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
131/TB-SNV 05-07-2019 Thông báo về việc ủy quyền điều hành hoạt động của Sở Nội vụ
126/TB-SNV 28-06-2019 Thông báo Lịch trực ngày nghỉ tháng 7 năm 2019 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
125/TB-SNV 27-06-2019 Thông báo về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
120/KH-SNV 21-06-2019 Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính đối với các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ năm 2019
113/TB-SNV 14-06-2019 Thông báo về việc ủy quyền điều hành hoạt động của Sở Nội vụ
877/SNV-VP 30-08-2018 Về việc cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
603/SNV-CCVC 20-06-2018 Về việc cử công chức, viên chức dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2018
586/SNV-CCVC 18-06-2018 Về việc báo cáo, thống kê số liệu cán bộ tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi
529/SNV-CCVC 06-06-2018 Về việc báo cáo số lượng, danh sách công chức tăng, giảm năm 2018