Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
474/TB-UBND 16-08-2019 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi; thí sinh thuộc đối tượng tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức; thí sinh không đủ điều kiện dự thi công chức năm 2019 tỉnh Lạng Sơn
62/TB-HĐTT 13-08-2019 Thông báo tài liệu ôn tập thi công chức năm 2019 (Vòng 1)
1266/QĐ-UBND 15-07-2019 Quyết định phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2019
634/SNV-CCVC 18-06-2019 Về việc tiếp nhận, tổng hợp phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2019
332/TB-UBND 14-06-2019 Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019
1037/QĐ-UBND 05-06-2019 Quyết định Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện năm 2019
1038/QĐ-UBND 05-06-2019 Quyết định Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2019
973/QĐ-UBND 29-05-2019 Quyết định Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, người làm việc tại các Hội có tính chất đặc thù năm 2019
74/QĐ-BXDNHĐT 06-12-2018 Quyết định về việc ban hành nội dung ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
744/SNV-CCVC 25-07-2018 Về việc quy đổi chứng chỉ tin học, ngoại ngữ
165/HD-SNV 11-07-2018 Hướng dẫn tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ngành năm 2018
157/HD-SNV 29-06-2018 Tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp huyện năm 2018
956/QĐ-UBND 25-05-2018 Về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2017