Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
22/SNV-CCVC 02-03-2020 Về việc báo cáo, thống kê chỉ số phát triển giới năm 2019
155/SNV-CCVC 18-02-2020 Về việc đăng ký bồi dưỡng ngạch kế toán viên, kế toán viên chính năm 2020
54/SNV-CCVC 15-01-2020 V/v tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước
1430/SNV-CCVC 31-12-2019 Thông báo về việc tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri năm 2020
98/HD-SNV 24-05-2019 Hướng dẫn Việc bổ nhiệm, xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập
15/TB-HĐTNN 26-03-2019 Thông báo Danh mục tài liệu tham khảo và thu phí dự thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2018
225/SNV-CCVC 11-03-2019 Về việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2019
02/SNV-CCVC 03-01-2019 Về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính; Thanh tra viên chính lên Thanh tra viên cao cấp năm 2018
1382/SNV-CCVC 25-12-2018 Về việc báo cáo, thống kê số liệu liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nội vụ
1317/SNV-CCVC 12-12-2018 Về việc báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
58/TB-HĐTNN 06-12-2018 Thông báo Kết quả điểm thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên ngạch chuyên viên và tương đương
283/HD-SNV 29-11-2018 Hướng dẫn về tổ chức đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã năm 2018
71/TB-HĐTNN 20-11-2018 Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi, số báo danh, ca thi, phòng thi, câu hỏi ôn tập thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2018
1203/SNV-CCVC 14-11-2018 Về việc đánh giá kết quả việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển và xét chuyển công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên
1042/SNV-CCVC 09-10-2018 Về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
1035/SNV-CCVC 05-10-2018 Về việc khảo sát nhu cầu tuyển dụng công chức chức năm 2018
854/SNV-CCVC 24-08-2018 Về việc thông báo chương trình Học bổng Phát triển nguồn nhân lực (JDS) do Chính phủ Nhật Bản tài trợ
816/SNV-CCVC 15-08-2018 Về việc cử cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch công chức Chuyên viên chính năm 2018
128/HD-SNV 07-06-2018 Hướng dẫn về việc làm thẻ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
128/HD-SNV 07-06-2018 Hướng dẫn về việc làm thẻ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn